Tiek izveidotas ekspozīcijas „Zemes un biosfēras evolūcija” un „Ieži un dinamiskā ģeoloģija”

Ekspozīcija „Dinamiskā ģeoloģija un ieži”
Ekspozīcija „Dinamiskā ģeoloģija un ieži”