Ceļvedis dabā „Pludmale un priekškāpa”

30.04.2020.
Piekrastes ainava
Piekrastes ainava
Foto - LDM arhīvs

Pludmale un priekškāpas (teritorija, kurā aizvien notiek aktīva smilšu pārpūšana, veģetācija ir ļoti skraja) ir cilvēku iecienītas atpūtas vietas, taču tās ir arī mājvieta simtiem dažādu dzīvo būtņu, kuru izdzīvošanu nosaka un ietekmē gan dabiski procesi, gan cilvēku radītā slodze.  

Tagadējā jūras krastu joslā katru dienu notiek dažādi ģeoloģiskie procesi. Pastāv nepārtraukta mijiedarbība starp pludmali un jūras seklūdens joslu, kur galvenie darbojošie spēki ir vējš un tā izraisītie viļņi un dažādas straumes. Tie pārvieto smiltis, granti un oļus pa jūras dibenu gar krastu, kā arī uz krastu vai no krasta jūrā. 

Jūrā (pludmalē) no stāvkrasta nogruvušo vai nobirušo materiālu viļņi sašķiro: rupjais materiāls (oļi, laukakmeņi) paliek pludmalē, smiltis un grants tiek ieskalota jūrā un paliek seklūdens joslā, vai ceļo gar krastu, bet māla un putekļu daļas duļķainā veidā tiek ienestas tālāk jūrā un mierīgā laikā nogulsnējas lielajos jūras dziļumos.

Citos krasta posmos, kur samazinās jūras un vēja radīto straumju un viļņu spēks, gar krastu pa seklūdens joslu ceļojošās smiltis, grants un oļi tiek pieskaloti krastā un uzkrājas pludmalē. Veidojas plašas un augstas pludmales.

Latvijā ir vairāku tipu pludmales: plašas smilšainas pludmales, zemas, mitras pludmales, smilšaini oļainas pludmales, oļainas pludmales un akmeņainas pludmales.

  Piemēram, šo pludmali veido dažāda rupjuma smilts ar oļu un grants joslām. Ūdens nogludinātie oļi ir dažādās krāsās un formās – apaļi, gareni un plakani, pelēki, brūni un sarkanīgi. Pēc petrogrāfiskā sastāva dominē magmatiskie un metamorfie ieži, visbiežāk sārti un pelēki granīti, sarkanīgi kvarcīti un slāniskie (slāniska uzbūve) gneisi. Granīti, gneisi un citi ieži, kas šeit sastopami, ir veidojušies proterozojā un, iespējams, arhajā Skandināvijā un Somijā. Kvartāra periodā ledājs tos no turienes atstūmis uz Latviju. Reizēm, sastop arī nogulumiežus, galvenokārt ordovika un silūra gaiši pelēkos kaļķakmeņus, to izmēri gan nekad nav lieli.

  Oļaina pludmale. Foto - LDM arhīvs
  Oļaina pludmale. Foto - LDM arhīvs

  Jūras piekrastē, viļņiem un straumēm intensīvi pārskalojot krasta nogulumus, veidojas dabiski smago minerālu koncentrāti. Sakopojumi veido tumšus, violeti melnus minerālu slānīšus, vietām pat 1-3 m platas un 20-60 cm biezas joslas. Šo koncentrātu dominējošie minerāli ir ilmenīts, magnetīts, granāts (almandīns), amfiboli, piroksēni un citi. Latvijā lielākās iegulas atrodas Baltijas jūras piekrastē starp Pāvilostu-Ventspili un starp Staldzeni-Jaunupi, kā arī Vidzemes piekrastē starp Skulti un Vitrupi. 

  Foto - LDM arhīvs
  Smago minerālu koncentrāti. Foto - LDM arhīvs

  PUTNI

  Lielais ķīris

  Chroicocephalus ridibundus

  Latvijā piemērotās vietās parasts ligzdotājs. Vairums koloniju atrodas ezeros un dīķos ar peldošas veģetācijas ceriem un/vai nelielām saliņām.

  Ligzdo daži desmiti tūkstoši pāru. Ligzdotāju skaits pēdējos gadu desmitos ir samazinājies. Barību meklē, lidojot zemu vai vidēji augstu, plivinoties. Barību ņem no zemes, nolasa no augiem, ķer ūdenī un gaisā. Barojas uz laukiem, izgāztuvēs, ostās.

  Ārpus ligzdošanas laika vairāk saistīts ar jūrmalu. Pārtiek no bezmugurkaulniekiem (sliekas, kukaiņi), zivīm, atkritumiem.

  Gājputns, ziemo Rietumeiropā, nelielā skaitā arī Latvijā, pārsvarā gar piekrasti.

  Lielais ķīris. Foto - LDM arhīvs
  Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus. Foto - LDM arhīvs

   

  Jūras zīriņš 

  Sterna paradisaea

  Latvijā parasts caurceļotājs un rets ligzdotājs. Ligzdošana pārliecinoši pierādīta tikai 1970. gados, bet 1990. gados ligzdotāju skaits jau vērtēts ap 100 pāriem.

  Sastopams jūras piekrastē un jūrā, īpaši ceļošanas laikā. Iekšzemē praktiski neieceļo.

  Tā ligzdošanas areāls aptver arktiskos un subarktiskos apgabalus Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. No ziemeļu puslodes ziemot tas dodas uz Dienvidu puslodes antarktiskajiem apgabaliem. Jūras zīriņš, kā visi zīriņi, galvenokārt barojas ar nelielām zivtiņām. Medītas tiek dažādu sugu zivis, kas nepārsniedz 15 cm, piemēram, siļķes, mencas, tūbītes. Tas barojas arī ar vēžveidīgajiem, abiniekiem, gliemjiem, jūras tārpiem. Medījums tiek noķerts ar knābi un medītas, putnam ienirstot no lidojuma, tiek tās zivis, kas atrodas tuvu ūdens virsmai.

  Ligzdošanas vietās kukaiņi tiek medīti lidojumā. Ligzdo uz zemes, pārsvarā jūras krastā.

  Esiet uzmanīgi, ja, staigājot gar jūru, redzat, ka putni uztraucas un lido ap jums vai mēģina uzbrukt, labāk steigšus doties prom, jo kaut kur netālu var būt ligzda vai mazuļi!

  Jūras zīriņš, jaunais putns. Foto - LDM arhīvs
  Jūras zīriņš, jaunais putns Sterna paradisaea. Foto - LDM arhīvs
  Jūras zīriņš. Foto - S. Bērziņa
  Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Foto - S. Bērziņa

   

  Parastais šņibītis

  Calidris alba

  Latvijā parasts caurceļotājs (pasuga alpina) un, iespējams, ļoti rets ligzdotājs (pasuga schinzii jeb Šinca šņibītis).

  Tiek vērtēts, ka 20. gs. beigās Latvijā ligzdoja 1–5 pāri Šinca šņibīšu, taču 21. gs. sākumā drošu ziņu par ligzdošanu vairs nav.

  Sastopams jūras piekrastē, kā arī iekšzemes ūdeņos. Barojās ar ūdens kukaiņiem, moluskiem, vēžveidīgajiem un tārpiem, tāpēc uzturas  slapjākās  vietās – Latvijas jūras piekrastē.

  Parastais šņibītis. Foto - LDM arhīvs
  Parastais šņibītis Calidris alba. Foto - LDM arhīvs

   

  Baltā cielava

  Motacilla alba 

  Latvijas nacionālais putns.

  Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja. Sastopama apdzīvotās vietās un lauku ainavā, upju un ūdenstilpju krastos, jūras piekrastē (sezonāli), purvos, lielos mežu izcirtumos, arī pilsētās. Ligzdu būvē malkas grēdās, zem tiltiem, upju krastos atsegtu koku saknēs, zaru kaudzēs, būrīšos un citās līdzīgās vietās.

  Pārtiek no kukaiņiem.

  Baltā cielava. Foto - LDM arhīvs
  Baltā cielava Motacilla alba. Foto - LDM arhīvs
  Baltā cielava, jaunais putns. Foto - S. Bērziņa
  Baltā cielava, jaunais putns Motacilla alba. Foto - S. Bērziņa
  Baltā cielava. Foto - S. Bērziņa
  Baltā cielava Motacilla alba. Foto - S. Bērziņa

  GLIEMENES

  Gliemenes nav tikai čaula, ko atrodam krastā. Čaula ir gliemenes raksturīgākā pazīme, tā sastāv no diviem vāciņiem. Taču dzīvu gliemeni bez čaulas veido tās ķermenis jeb mantija, sifoni ūdens filtrācijai, kas var būt ļoti gari, un pēda.

  Lielā smilšgliemene

  Mya arenaria 

  Čaula 3 līdz 5 cm gara, ovāla, balta, vienā pusē ar palielu karotes veida izaugumu. Tā ir Latvijas piekrastē lielākā atrodamā gliemene. Smilšgliemenei vajadzīgs daudz mazāk skābekļa nekā citām gliemenēm. Dzīvo ierakusies gruntī līdz pat 40 cm dziļi. Jaunās gliemenes dzīvo nedaudz seklāk. Var nodzīvot 19 gadus.  

  Lielā smilšgliemene. Foto - LDM arhīvs
  Lielā smilšgliemene Mya arenaria. Foto - LDM arhīvs

   

  Baltijas plakangliemene

  Limecola balthica

  Čaula līdz 2 cm gara, balta, sārta vai dzeltenīgi balta, noapaļota, trijstūrveida, plāna. Dzīvo ierakusies gruntī 3 līdz 6 cm dziļumā. Visbiežāk satopamā suga. Šīs gliemenes ir pamatbarība daudzām zivīm. 

  Baltijas plakangliemene. Foto - Elīna Pekšēna
  Baltijas plakangliemene Limecola balthica. Foto - Elīna Pekšēna

   

  Ziemeļu ēdamgliemene 
  Mytilus trossulus

  Čaula 2  līdz 3 cm gara, garena, trijstūrveida, plāna. Čaulas ārējā virsma brūngani zila vai zilganmelna, iekšpuse – tumša ar perlamutru. Dzīvo seklajos piekrastes ūdeņos piestiprinājusies pie dažādiem ūdens priekšmetiem. Ar tām barojās ūdensputni un daudzas zivis. Var nodzīvot 10 gadus.

  Ziemeļu ēdamgliemene. Foto - LDM arhīvs
  Ziemeļu ēdamgliemene Mytilus trossulus. Foto - LDM arhīvs

   

  Lamarka sirsniņgliemene 
  Cerastoderma glaucum

  Čaula aptuveni 2 cm gara, balta vai pelēcīgi zilgana, sirdsveida formas. Čaula pabieza ar viļņveida faktūru. Dzīvo piekrastes ūdeņos ierakušās smiltīs vai dūņās 5 cm dziļumā vai arī uz grunts. Ar tām barojas kaijas, pīles, zivis. 

  Lamarka sirsniņgliemene. Foto - LDM arhīvs
  Lamarka sirsniņgliemene Cerastoderma glaucum. Foto - LDM arhīvs

   

  LAKSTAUGI

  Jūrmalas zilpodze Eryngium maritimum

  Smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria

  Mauraga Hieracium sp.

  1. Jūrmalas zilpodze Eryngium maritimum – Latvijā ļoti reti sastopama un īpaši aizsargājama suga. Jauns augs ir zaļganzils vai zaļgans, vēlāk tas kļūst zilganpelēks. Zilpodzei raksturīga spēcīga sakņu sistēma, ādainas lapas ar dzeloņainu malu. Zied jūlijā un augustā. Sugu apdraud jūras krastu apbūvēšana vai pārveidošana.


  2. Smiltāja kāpuniedre Ammophila arenaria – tipiska priekškāpu jeb balto kāpu suga. Kāpuniedres lapas ir gareniski ierotījušās, vārpa ļoti blīva, iedzeltena. Vārpas dzeltenā nokrāsa saglabājas arī rudenī un ziemā, kad kāpuniedres kļūst par krāšņāko kāpu augu.


  3. Mauraga Hieracium sp. – kāpās, sausās pļavās un mežos bieži sastopama čemurainā mauraga. Atkarībā no augšanas apstākļiem, augs var būt dažāda lieluma. Raksturīgs zarains stublājs, kura galā daudz ziedkopu. Dzeltenie ziedi atveras pakāpeniski no jūlija līdz oktobrim. 

  Augu grupa
  Foto - LDM arhīvs

   

  Biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides

  Smiltāja kāpukviesis Leymus arenarius

  1. Biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides – bieži sastopama jūras piekrastē, veido klājeniskas audzes. Sālsvirza spēj zaļot arī karstā vasarā, kad pārējie augi nodzeltējuši, jo tai ir biezas, sulīgas lapas un vairākus metrus garas saknes, kas aizsniedzas līdz gruntsūdeņiem. Zied no jūnija līdz augustam ar baltiem vai balti zaļganiem ziediem. 

  2. Smiltāja kāpukviesis Leymus arenarius – viena no biežāk sastopamajām augu sugām piekrastē. Tas līdzīgs smiltāja kāpuniedrei Ammophila arenaria, kas aug līdzīgās vietās jūras piekrastē. Viegli atšķirams pēc zilganās apsarmes (kāpuniedrei tādas nav). Kāpukviesim ir liela nozīme kāpu un priekškāpu veidošanās procesā. Garie, ložņājošie sakneņi nostiprina augu kustīgajās smiltīs. 

  Augu grupa
  Foto - LDM arhīvs
  Biezlapainā sālsvirza. Foto - LDM arhīvs
  Biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides. Foto - LDM arhīvs
  Biezlapainā sālsvirza. Foto - LDM arhīvs
  Biezlapainā sālsvirza Honckenya peploides. Foto - LDM arhīvs

   

  SĒNES

  Iedzeltenais jumjpūpēdis

  Rhizopogon obtextus

  Jumjpūpēži atgādina nelielus iedzeltenus kartupelīšus, un uz to virsmas ir tumšāki hifu pavedieni, kas atgādina saknītes. Tie aug nelielās grupās smilšainās vietās.

  Iedzeltenais jumjpūpēdis. Foto - LDM arhīvs
  Iedzeltenais jumjpūpēdis Rhizopogon obtextus. Foto - LDM arhīvs
  Iedzeltenais jumjpūpēdis. Foto - LDM arhīvs
  Iedzeltenais jumjpūpēdis Rhizopogon obtextus. Foto - LDM arhīvs

   

  Ziemas kātpūpēdis

  Tulostoma brumale

  Kātpūpēžiem ir apaļa ”galviņa” (1-2 cm diametrā) un slaids, šķiedrains kātiņš (līdz 5 cm garš).

  Sastopams pareti, smilšainās augsnēs, kāpās.

  Ziemas kātpūpēdis. Foto - LDM arhīvs
  Ziemas kātpūpēdis Tulostoma brumale. Foto - LDM arhīvs
  Ziemas kātpūpēdis. Foto - LDM arhīvs
  Ziemas kātpūpēdis Tulostoma brumale. Foto - LDM arhīvs
  Ziemas kātpūpēdis. Foto - LDM arhīvs
  Ziemas kātpūpēdis Tulostoma brumale. Foto - LDM arhīvs

   

  Smiltāju kaussēne

  Peziza ammophila

  Nelielas kausveida sēnes, ar nelielu atveri un sašaurinātu sakņveida padziļinājumu smiltīs. Atveres mala mēdz saplaisāt, un tad sēne atgādina nelielu tulpīti.

  Smiltāju kaussēne. Foto - LDM arhīvs
  Smiltāju kaussēne Peziza ammophila. Foto - LDM arhīvs

   

  Smilšu spīgulīte

  Psathyrella ammophila

  Cepurīte 1–5 cm plata, brūna, izkaltusi gaišāka, lapiņas brūnganas līdz violetbrūnas. Kātiņš trausls, dobs, parasti dziļi smiltīs. Aug kāpās, smilšainās augsnēs.

  Smilšu spīgulīte. Foto - LDM arhīvs
  Smilšu spīgulīte Psathyrella ammophila. Foto - LDM arhīvs
  Smilšu spīgulīte. Foto - LDM arhīvs
  Smilšu spīgulīte Psathyrella ammophila. Foto - LDM arhīvs
  Smilšu spīgulīte. Foto - LDM arhīvs
  Smilšu spīgulīte Psathyrella ammophila. Foto - LDM arhīvs​​​​​

   

  Hadriana zemestauki

  Phallus hadriani

  Zemestauki sākumā ir olveida, ar rozā ārējo slāni. Vēlāk izaug balts līdz gaiši rozā augļķermenis ar zaļganām, smirdīgām gļotām galā. Aug kāpās, retāk smilšainās vietās attālāk no jūras.

  Hadriana zemestauki. Foto - LDM arhīvs
  Hadriana zemestauki Phallus hadriani. Foto - LDM arhīvs