Kohēzijas projekts

Eiropas Savienība. Kohēzijas fonds. Logotips

Kohēzijas projekts

“Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 Kohēzijas fonda projekta ietvaros.

Mērķis

Projekta mērķis - valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Rezultāts

Modernizētas telpas un aprīkojums nacionālas nozīmes informācijas centrā, veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi.

Projekta darbības paredzētas īstenot 4 gadu laika – no 2017. gada 30. novembra līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Vairāk par projektu 

 


Kohēzijas projekta aktualitāte 

13.12.2023.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā noris darbs pie saldētavas izveides un kondicionieru uzstādīšanu serveru un krājuma telpās. 

27.09.2023.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā noris darbs pie iepirkuma “Digitālā ekspozīciju pārvaldības sistēma” ieviešanas ir pabeigts un pašlaik sistēma tiek testēta reālajos apstākļos.

20.06.2023.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā notiek darbs pie  iepirkuma “Digitālā ekspozīciju pārvaldības sistēma” ieviešanas.

15.03.2023.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā atkārtoti izsludinātais iepirkums “Digitālā ekspozīciju pārvaldības sistēma” noslēdzies ar pozitīvu rezultātu un tiks uzsākta realizācija. 

16.12.2022.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā atkārtoti izsludināts iepirkums “Digitālā ekspozīciju pārvaldības sistēma”, pretendentu pieteikšanās laiks 2023. gada janvāris.  

15.09.2022. 

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā darbi ir pabeigti iepirkumā “Autorpakalpojumi ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali”.

 • Izsludinātā iepirkuma “Digitālā ekspozīciju pārvaldības sistēma” pretendentu pieteikšanās laiks tuvojās beigām (19.09.2022).  

16.06.2022.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā nobeiguma stadijā darbs pie iepirkuma “Autorpakalpojumi ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali” renovācijas”.

Veiksmīgi noritējis seminārs “Piesārņojums ap mums” un saņemts tehniskais risinājums iepirkumam “Projektora piegāde un uzstādīšana zvaigžņu projekcijai ekspozīcijai “Dinamiskā ģeoloģija un ieži””.

Iepirkumi sagatavošanā:

 1. Digitālā ekspozīciju pārvaldības sistēma.

23.03.2022.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā turpinās darbs pie iepirkuma “Autorpakalpojumi ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali” renovācijā, un eksponātu  satura aizsardzības uzlabošanā” realizācijas, nobeiguma stadijā darbs pie iepirkuma “Latvijas Nacionālā dabas muzeja mobilās lietotnes izstrāde un publicēšana”.

Iepirkumi sagatavošanā:

 1. Zvaigžņotā debesjuma projekcijas izveide.

20.12.2021.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā nobeigumam tuvojās otrā posma remontdarbi “Būvdarbi Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi”.

Turpinās darbs pie “Digitālā satura izstrāde ekspozīcijai “Pasaules jūras no Ziemeļiem līdz Dienvidiem” un “Latvijas Nacionālā dabas muzeja mobilās lietotnes izstrāde un publicēšana”.

Uzsākta  iepirkuma “Autorpakalpojumi ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali” renovācija un eksponātu satura aizsardzības uzlabošana” realizācija. 

Iepirkumi sagatavošanā:

 1. Zvaigžņotā debesjuma projekcijas izveide.

24.09.2021.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā rit otrā posma remontdarbi “Būvdarbi  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi”.

Pabeigti pilnveidošanas darbi “Autoru pakalpojumi ievaddaļas satura nomaiņai "ekoloģija kā zinātne", interaktīva stenda par atkritumu apsaimniekošanu izveidošanai ekspozīcijā ”Cilvēks un vide””.

Notiek iekārtu uzstādīšana “Servera, datu glabātuves un datortehnikas iegādes darbības nodrošināšanai” iepirkuma ietvaros. Noris darbs pie “Digitālā satura izstrāde ekspozīcijai “Pasaules jūras no Ziemeļiem līdz Dienvidiem” un “Latvijas Nacionālā dabas muzeja mobilās lietotnes izstrāde un publicēšana”.

Izsludināts iepirkums “Autorpakalpojumi ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali” renovācijā, un eksponātu  satura aizsardzības uzlabošanā”. 

 Iepirkumi sagatavošanā:

 1. Ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali” māksliniecisko zīmējumu autora pakalpojumi zīmējumu atjaunošanai;
 2. Autoru pakalpojumi reljefa veidošanās modeļa izgatavošanai un uzstādīšanai.

21.06.2021.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā rit darbi pie “Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana”. Nobeiguma stadijā ir “Būvdarbi muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi” - vestibila labiekārtošana.

Norisinās darbs pie “Autoru pakalpojumi ievaddaļas satura nomaiņai ”ekoloģija kā zinātne”, interaktīva stenda par atkritumu apsaimniekošanu izveidošanai ekspozīcijā ”Cilvēks un vide”” izveides.

Noslēdzies iepirkums “Servera, datu glabātuves un datortehnikas iegādes darbības nodrošināšanai” ar pozitīvu rezultātu un līgums ir izpildes stadijā. Uzstādīta jauna kases sistēma, kas tika iegādāta iepirkuma ”Kases un biļešu tirdzniecības sistēmas izveide, piegāde un uzstādīšana” ietvaros. Paplašināta video novērošanas sistēma iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas modernizācija” ietvaros.

Iepirkumi sagatavošanā:

 1. Autorpakalpojumi ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali” renovācijā un eksponātu satura aizsardzības uzlabošanā;
 2. Ekspozīcijas “Zooģeogrāfiskie apgabali” māksliniecisko zīmējumu autora pakalpojumi zīmējumu atjaunošanai;
 3. Autoru pakalpojumi reljefa veidošanās modeļa izgatavošanai un uzstādīšanai;
 4. Digitālā satura izstrāde ekspozīcijai “Pasaules jūras no Ziemeļiem līdz Dienvidiem”.

15.03.2021.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā rit darbi pie “Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana”, noslēguma stadijā ir “Būvdarbi Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei,  rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi” - nomainīti skatlogi, izremontētas rezerves izejas kāpnes un vestibils. Norisinās darbs pie “Autoru pakalpojumi ievaddaļas satura nomaiņai "ekoloģija kā zinātne", interaktīva stenda par atkritumu apsaimniekošanu izveidošanai ekspozīcijā ”Cilvēks un vide”” izveides. Noslēdzies iepirkums “Videonovērošanas sistēmas modernizācija un paplašināšana” ar pozitīvu rezultātu un līgums ir sagatavošanas stadijā.

Iepirkumi sagatavošanā:

 1. Servera, datu glabātuves un datortehnikas iegādes darbības nodrošināšanai (atkārtoti);
 2. Digitālā satura izstrāde ekspozīcijai “Pasaules jūras no Ziemeļiem līdz Dienvidiem”;
 3. Esošās Acoustiguide Group audiogidu sistēmas paplašināšana - muzeja gida aplikācijas izstrāde (atkārtoti).

15.12.2020.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā rit darbi pie “Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana” un “Būvdarbi Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi” iepirkuma realizācijas.

Noslēdzies “Autoru pakalpojumi ievaddaļas satura nomaiņai "Ekoloģija kā zinātne", interaktīva stenda par atkritumu apsaimniekošanu izveidošanai ekspozīcijā ”Cilvēks un vide”” iepirkums un uzsākta realizācija.

Projekta ietvaros iegādāti jauni izbāžņi, kas tiks izstādīti rekonstruētajās ekspozīcijās. Saņemti pēdējie metāla skapji krājumu izvietošanai, kas ļauj nomainīt vecos koka pret drošākiem un ērtākiem krājuma uzglabāšanas skapjiem.

Iepirkumi sagatavošanā:

 1. Servera, datu glabātuves un datortehnikas iegādes darbības nodrošināšanai;
 2. Esošās  Acoustiguide Group audiogidu sistēmas paplašināšana - muzeja gida aplikācijas izstrāde.

21.09.2020.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Nacionālajā dabas muzejā rit darbi pie “Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana” iepirkuma realizācijas.

Uzsākta iepirkuma “Būvdarbi muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi” realizācija.

Izsludināts iepirkums “Autoru pakalpojumi ievaddaļas satura nomaiņai "ekoloģija kā zinātne", interaktīva stenda par atkritumu apsaimniekošanu izveidošanai ekspozīcijā ”Cilvēks un vide””. 

 Plānotie iepirkumi:

 • 1.    Servera, datu glabātuves un datortehnikas iegādes darbības nodrošināšanai;
 • 2.    Videonovērošanas sistēmas modernizācija un paplašināšana;
 • 3.    Esošās  Acoustiguide Group audiogidu sistēmas paplašināšana.

16.06.2020.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā rit darbi pie “Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana” iepirkuma realizācijas. Paredzams uzsākt iepirkuma “Būvdarbi Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi” realizāciju jūlija mēnesī.

 Plānotie iepirkumi:

 1. Datortehnikas iegāde vestibilam, ekspozīcijām; Prezentācijas tehnikas iegāde konferenču zālei;
 2. Konferenču zāles aprīkojuma (mēbeles, inventārs) iegāde;
 3. Autoru pakalpojumi ievaddaļas satura nomaiņai "Ekoloģija kā zinātne",  interaktīva stenda par atkritumu apsaimniekošanu izveidošanai ekspozīcijā ”Cilvēks un vide” un Latvijas putnu zāles ekspozīcijas satura pilnveidošanai stends par putnu migrāciju.

25.03.2020.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir pabeigta stiklu nomaiņu Latvijas putnu zālē. Noslēdzies iepirkums “Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana” un darbi tiks uzsākti aprīlī.

Plānotie iepirkumi:

 1. Kases sistēma izveide un piegāde (atkārtoti);
 2. Būvdarbi  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei,  rezerves izejas kāpņu , ekspozīciju un darba telpu remontdarbi;
 3. Konferenču zāles aprīkojuma (mēbeles, inventārs) iegāde.

20.12.2019.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir papildinājis iedzintarojumu, entomoloģijas un mineraloģijas kolekcijas. Krājumu uzglabāšanai nopirkti seši metāla skapji, kas ir daļa no krājuma apstākļu uzlabošanas pasākuma. Iepirkti IT risinājumi muzeja darbības nodrošināšanai (datori, monitori utt.), info kioska izstrāde tuvojas beigu stadijai. Iepirkuma “Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa Latvijas putnu zāles un antropoloģijas ekspozīcijas vitrīnām” realizācija – noslēguma etapa stadijā. Publicitātes ietvaros norisinājies seminārs “Svešie mūsu dabā”, kas paredzēts dabaszinību skolotājiem un vides speciālistiem.

Publicētie iepirkumi:

 1. Kases sistēmas izveide un piegāde (atkārtoti);
 2. Latvijas Dabas muzeja Latvijas zīdītāju un CITES ekspozīcijas atjaunošanas un zooloģijas ekspozīcijas ievaddaļas mākslinieciskā risinājuma izstrāde un īstenošana;
 3. Esošās Acoustiguide Group audiogidu sistēmas paplašināšana (papildus iekārtu iegāde).

25.09.2019.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir izveidota jauna mājas lapa , kas apmeklētājiem būs pieejama no 7. oktobra. Ir pabeigta projektēšana un dizaina izstrāde muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem, dokumentācija iesniegta būvvaldē.

Plānotie iepirkumi:

Kases sistēma izveide un piegāde;
Būvdarbi muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbi;
IT iegādes darbības nodrošināšanai.

26.06.2019.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 "Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir papildinājis savus krājumus, iegāgājoties meteorītus un divas mulāžas "CITES" ekspozīcijai un izgatavota saules sistēmas planētu modelis.

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Projektēšana, dizaina izstrāde un autoruzraudzība  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu , ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem;
 2. Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam (atkārtoti).

Plānotie iepirkumi:

 1. Kases sistēma izveide un piegāde;
 2. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.

20.03.2019.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā ir papildinājis savus krājumus iegāgājoties meteorītus.
 

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde muzeja krājumam (atkārtotais);
 2. Autoru pakalpojumi Putnu balsu atskaņošanas sistēmas izveidei.

Izsludinātie iepirkumi:

 1. Projektēšana, dizaina izstrāde un autoruzraudzība  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu, ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem.

Plānotie iepirkumi:

 1. Kases sistēma izveide un piegāde;
 2. Būvprojektu ekspertīze.

20.12.2018.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejā pabeigti būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā". Daļēji izgatavoti metāla skapji krājumam.

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa muzeja "Latvijas putnu" zāles ekspozīcijā un vitrīnām antropoloģijas ekspozīcijā;
 2. Autoru pakalpojumi divu mulāžu "CITES" ekspozīcijai un saules sistēmas planētu modeļa izgatavošanai, uzstādīšanai.

Plānotie iepirkumi:

 1. Projektēšana, dizaina izstrāde un autoruzraudzība  Muzeja ieejas, vestibila, skatlogu un pirmā stāva zāles pārbūvei, rezerves izejas kāpņu , ekspozīciju un darba telpu remontdarbiem;
 2. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un  Latvijas zīdītāju ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.

01.10.2018.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejs ir saņēmis mikroskopu, binokulārus un projektoru. Uzsākti būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā". Izgatavotas digitālā satura animācijas filmas par klimata pārmaiņām, atkritumu šķirošanu un ūdens piesārņojumu ekspozīcijā “Cilvēks un vide”

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam;
 2. Mājas lapas pilnveidošanas pakalpojumi.

Plānotie iepirkumi:

 1. Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa muzeja "Latvijas putnu" zāles  ekspozīcijā un vitrīnām antropoloģijas ekspozīcijā;
 2. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei. 

28.06.2018.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Dabas muzejs ir papildinājis savus krājumus iegāgājoties iedzintarojumus, minerālus un kukaiņu kolekciju.

Noslēgušies sekojoši iepirkumi:

 1. Individuāla pasūtījuma mēbeļu izgatavošana un piegāde muzeja krājumam;
 2. Mikroskopa, binokulāru un projektora piegāde Latvijas Dabas muzejam;
 3. Būvdarbi saskaņā ar būvprojektu "Latvijas Dabas muzeja telpu pārbūve ēkā K.Barona ielā 4, Rīgā";
 4. Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem saskaņā ar būvprojektu.
 5. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.

Plānotie iepirkumi:

 1. Mājas lapas pilnveidošanas pakalpojumi;
 2. Stiklu izgatavošana, piegāde un nomaiņa Muzeja Latvijas putnu zāles  ekspozīcijā un vitrīnām antropoloģijas ekspozīcijā;
 3. Autoru pakalpojumi   divu mulāžu "CITES" ekspozīcijai un saules sistēmas planētu modeļa izgatavošanai, uzstādīšanai;
 4. Autoru pakalpojumi muzeja "CITES" (Vašingtonas konvencija) un "Latvijas zīdītāju" ekspozīciju atjaunošanai un zooloģijas ekspozīcijas jaunas ievaddaļas izveidei.