Zinātniskā padome

 • Dr.geol. Ivars Zupiņš, paleontologs (LNDM direktora vietnieks krājuma un zinātniskajā darbā, Zinātniskās padomes priekšsēdētājs)
 • Dr.biol. Jānis Ozoliņš; terioloģija
 • Dr.ģeol. Māris Krievāns; kvartārģeoloģija
 • Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš; entomoloģija
 • Dr.ģeogr. Solvita Rūsiņa, dabas ģeogrāfija
 • Daiga Brante; pedagoģija (Bioloģijas skolotāju asociācija)
 • Aivars Petriņš; ornitoloģija
 • Gunta Gabrāne (DAP - CITES uzraudzības institūcija)
 • Daiga Vilkaste (VARAM -  Dabas aizsardzības departaments)
 • Skaidrīte Ruskule, LDM direktore
 • Dr.biol. Dmitrijs Boiko, ornitologs (LNDM Zooloģijas nodaļas vadītājs)
 • Inita Dāniele, mikoloģe (LNDM Botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāja)
 • Diāna Meiere, mikoloģe (LNDM Direktora vietniece attīstības jautājumos)