Videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas spēle

Lai rosinātu pievērsties pārlieku lielā atkritumu daudzuma un dažādu materiālu sadalīšanās ilguma problēmām, un iespējām, ko atkritumu apsaimniekošanā paver atkritumu šķirošana un pārstrāde, esam izstrādājuši jaunu galda spēli.

Spēlei pieejama elektroniskā mājas versija, ko ģimenes ar bērniem, attālinātu nodarbību vadītāji un jebkurš interesents var lejupielādēt, izdrukāt un spēlēt mājās. 

Spēlētāji var sekot ieteiktajiem noteikumiem vai izdomāt savus.


Spēlei nepieciešamie materiāli lejupielādējāmi ŠEIT.

Spēle

Spēle tapusi Kohēzijas fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros.

KF