Krājuma priekšmetu deponēšana

Lai veicinātu krājuma publisko pieejamību, Latvijas Nacionālais dabas muzejs veic īstermiņa un ilgtermiņa deponējumus dažādām vietēja un starptautiska mēroga institūcijām.

Muzeja krājuma priekšmetu deponēšanas pakalpojums:

1) Maksas pakalpojums saskaņā ar 2022.gada 15.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 122 “Latvijas Nacionālā dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis”:

Publiskais pakalpojumsMērvienība   Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
Krājuma priekšmetu deponēšana kultūras un izglītības mērķiem1 vienība  1 dienu35,000,00  35,00
Krājuma priekšmetu deponēšana komerciāliem un izklaides mērķiem1 vienība 1 dienu37,19 7,8145,00

2) Bezmaksas pakalpojums, ja muzeja krājuma priekšmeti tiek izmantoti uz vietas muzejā vai deponēti zinātniskām institūcijām un akreditētiem muzejiem.

Priekšmeta izvēli un deponējuma pieprasījumu vēlams veikt vismaz vienu nedēļu pirms plānotā deponējuma perioda - savlaicīga deponējuma pieprasījuma iesniegšana būtiski palielina sadarbības iespēju.

Priekšmeta izvēle

Lai izvēlētos deponējamo priekšmetu un uzzinātu par tā pieejamību un izmantošanas nosacījumiem, jāsazinās ar krājuma glabātāju Lauru Reinholdi laura.reinholde@lndm.gov.lv.


Deponēšanas pieprasījums

Deponējuma pieprasījums kā oficiāla vēstule jāadresē Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktorei Skaidrītei Ruskulei, nosūtot vai nogādājot to uz muzeja adresi K. Barona iela 4, Rīga, LV-1050, vai, ja vēstule parakstīta elektroniski, uz e- pasta adresi pasts@lndm.gov.lv vai e-adresi.

Informācija, kas jānorāda deponējuma pieprasījumā:

1) Pilna informācija par pieprasītajiem krājuma priekšmetiem, t. sk. muzeja inventāra numuri (ja priekšmetu ir daudz, informāciju var pievienot pielikumā kā sarakstu);
2) Deponējuma mērķis (piem., izstāde, fotosesija, filmēšana; jāmin arī izstādes vai filmas u.c. nosaukums);
3) Īss izstādes, filmas vai pasākuma apraksts un precīza informācija par deponētā priekšmeta paredzēto izmantošanu;
4) Izstādes norises laiks (no–līdz) vai filmēšanas vai fotografēšanas datums un deponējuma periods (jāņem vērā, ka saņemt un nodot deponētos priekšmetus iespējams tikai darba dienās plkst. 9.00-17.00);
5) Deponējuma eksponēšanas/izmantošanas vietas adrese;
6) Informācija par drošības garantijām;
7) Deponējuma saņemšanai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija;
8) Deponējuma ņēmēja rekvizīti.

DEPONĒJUMA PIEPRASĪJUMA TEKSTA PARAUGS

PILNVARAS PARAUGS


Iemesli, kādēļ deponējums var tikt atteikts:

1) Deponējums pieteikts pārāk vēlu;
2) Deponējuma ņēmējs nevar nodrošināt priekšmeta saglabāšanu, bojājis vai nav atdevis tam iepriekš deponētus priekšmetus;
3) Priekšmets jau šajā laikā tiek deponēts, atrodas ekspozīcijā vai zinātniskās izpētes procesā;
4) Priekšmets ir īpaši vērtīgs, trausls un neatjaunojams;
5) Priekšmeta stāvoklis neļauj to deponēt.


Jautājumu gadījumā vērsties pie krājuma glabātājas Lauras Reinholdes laura.reinholde@lndm.gov.lv.