Kontakti

Muzeja adrese un rekvizīti

ADRESE:

Latvijas Nacionālais dabas muzejs
K. Barona iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67356023, fakss: +371 67356027
e-pasts: pasts@lndm.gov.lvlndm@lndm.gov.lv
www.dabasmuzejs.gov.lv 

REKVIZĪTI:

Reģistrācijas numurs LV90000027926
Valsts Kase, konts LV44TREL2210500008000

Ekskursiju pieteikšana 67356051

Informācija 67356053

E-adrese

E-adrese 


Kontaktinformācija

Vadība
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Skaidrīte Ruskule
Direktore
Ivars Zupiņš
Direktora vietnieks, paleontologs
Administratīvais sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ērika Ozere
Lietvede/sekretāre
67356023
Ineta Vītola
Vecākā personāla speciāliste
67356047
Daina Dzilna
Juriste
67356028
Agris Sergejevs
Jurists
67356022
Alīna Karloviča
Finanšu ekonomiste
67356035
Eduards Žiba
Projektu vadītājs
67356044
Komunikācijas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Diāna Meiere
Nodaļas vadītāja
67356048
Una Bērziņa
Muzejpedagoģe
67356051
Elīza Skutāne
Muzejpedagoģe
67356051
Alīna Jurkeviča
Ekskursiju gids
67356051
Eleonora Zuimača
Vecākā muzejpedagoģe
67356039
Anna Marija Knoka
Muzejpedagoģe
67356048
Lauma Kupča
Vecākā ekoloģe
67356059
Baiba Krustiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
67356025
Polīna Šķiņķe
Sabiedrisko attiecību speciāliste
67356058
Māris Upzars
Mākslinieks
67356037
Kristīne Tentere
Māksliniece
67356037
Tehnoloģiju nodrošinājuma sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Mārtiņš Pētersons
TN sektora vadītājs
67356031
Raitis Lagzdiņš
Projektu vadītājs
67356031
Jurijs Makarenko
Tehniķis
67356031
Ģeoloģijas un paleontoloģijas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Ivars Zupiņš
Paleontologs
67356033
Ligita Lukševiča
Vecākā paleontoloģe
67356045
Sanita Lielbārde
Vecākā mineraloģe
67356046
Zooloģijas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dmitrijs Boiko
Nodaļas vadītājs, ornitologs
67356041
Jānis Dreimanis
Vecākais entomologs
67356041
Nikolajs Savenkovs
Vecākais entomologs
67356040
Uģis Piterāns
Vecākais entomologs
67356040
Kaspars Ozoliņš
Vecākais entomologs
67356060
Kristīne Greķe
Vecākā zooloģe, malakoloģe
67356040
Botānikas nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Lauma Miķelsone-Šibeika
Nodaļas vadītāja (ilgstošā prombūtnē)
67356046
Inita Dāniele
Nodaļas vadītāja, mikoloģe
67356036
Egita Zviedre
Vecākā botāniķe
67356036
Laura Grīnberga
Vecākā botāniķe
67356036
Janta Meža
Vecākā botāniķe
67356036
Saimniecības nodaļa
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Vladimirs Medko
Saimniecības nodaļas vadītājs
67356042
Ruta Valtere
Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece
67356024
Olga Jankjavičiene
Biļešu kases kasiere
67356052
Zina Bērziņa
Administratore
67356053
Andrejs Visvaldis Pūriņš
Apsardzes dežurants
67356057
Edgars Jundzis
Apsardzes dežurants
67356057
Normunds Indriksons
Automobiļa vadītājs
67356038

Muzeja vadības un speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki un kārtība

Ar direktori Skaidrīti Ruskuli - katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst.15:00 līdz plkst.17:00 vai iepriekš vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku. Par konkrētu tikšanās laiku lūdzam iepriekš sazināties ar Ēriku Ozeri, zvanot 67356023 vai rakstot e-pastu: erika.ozere@lndm.gov.lv.

Ar direktora vietnieku krājuma un pētnieciskajā darbā un struktūrvienību vadītājiem - iepriekš vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku.

Ar datu aizsardzības speciālistu iespējams sazināties, rakstot e-pastu das@varam.gov.lv

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā var iesniegt personīgi parakstītus dokumentus papīra veidā. Elektroniskos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi lndm@lndm.gov.lv