Tiek izveidota ekspozīcija „Entomoloģija”

Ekspozīcija „Entomoloģija”
Ekspozīcija „Entomoloģija”