Tiek izveidota ekspozīcija „Entomoloģija”

Tiek izveidota ekspozīcija „Entomoloģija”
Tiek izveidota ekspozīcija „Entomoloģija”