Tiek izveidota ekspozīcija „Cilvēks un vide”

Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”