Rīgas Dabaspētnieku biedrība savā 50 gadu jubilejā dāvanā saņem aberatīvo putnu kolekciju, kurai joprojām ir liela zinātniska un vēsturiska vērtība.

T. Lorenca Aberatīvo putnu kolekcija Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijā „Latvijas putni”
T. Lorenca Aberatīvo putnu kolekcija Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijā „Latvijas putni”

Aberatīvie putni ir īpatņi ar netipisku spalvu krāsojumu.