Pēc RDPB vadītāja profesora K.R.Kupfera iniciatīvas tika dibināta pirmā aizsargājamā dabas teritorija Latvijā – Moricsalas dabas rezervāts.