Mobilā lietotne „Dabas muzejs”

Mobilā lietotne „Dabas muzejs”
Mobilā lietotne „Dabas muzejs”
Foto - LNDM arhīvs

Pie apmeklētājiem nonāk bezmaksas mobila lietotne „Dabas muzejs”. Tās saturu veido īsi apraksti, audio ieraksti, 360⁰ grādu objekti, foto un video, atklājot vairāk par eksponētajiem priekšmetiem, to vēsturi, nozīmi dabas procesos un savstarpējo saikni.

Mobilā lietotne izstrādāta ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.