Dibināti Rīgas Dabaspētnieku biedrība (RDPB) un muzejs

RDPB statūtu 46. Paragrāfā teikts: „Naturāliju kabinets (muzejs) ir tik nepieciešams, ka biedrības pirmajam uzdevumam jābūt tādu nodibināt, pienācīgi iekārtot un pielikt visas pūles tā papildināšanai.”