Sēņu nozīme dabā, Latvijas aizsargājamās sēnes

Latvijas Dabas muzejs. Lekcija "Sēņu nozīme dabā, Latvijas aizsargājamās sēnes"
Latvijas Dabas muzejs. Lekcija "Sēņu nozīme dabā, Latvijas aizsargājamās sēnes"
Foto – LDM arhīvs
Type
Languages
LV
RU
Age groups
10. klase
-
12. klase

Lekcijā stāstīsim par mikorizas sēnēm un sēņu trofiskajām grupām – parazītiem, saprotrofiem, ksilotrofiem, karbotrofiem u.c. Skaidrosim sēņu aizsardzības problēmas.

Lekciju papildinās datorprezentācija un kaltētu sēņu paraugi no Dabas muzeja krājuma.