Daudzveidīgā ūdens pasaule

Nodarbība "Daudzveidīgā ūdens pasaule"
Nodarbība "Daudzveidīgā ūdens pasaule"
Foto - LNDM arhīvs
Veids
Valodas
LV
EN
Vecuma grupas
1. klase
-
7. klase

Nodarbības mērķis – veicināt interesi un izpratni par daudzveidīgo ūdens pasauli un tās iemītniekiem, kā arī pamatot katra indivīda līdzatbildību ūdens ekosistēmu kvalitātes saglabāšanā. Skolēni tiek iepazīstināti ar daudzveidīgajām ūdeņu ekosistēmām Latvijā un pasaulē. Datorprezentācija parāda dažādos ūdens kvalitātes rādītājus. Turpinājumā notiek Latvijas ūdeņos biežāk sastopamo bezmugurkaulnieku un augu demonstrējumi.

Noslēgumā, veicot eksperimentus, skolēni uzskatāmi pārliecinās, kāpēc ūdens piesārņojums ir bīstams.

Iegūtās zināšanas par ūdens ekosistēmu daudzveidību un problēmām, kas apdraud to kvalitatīvu pastāvēšanu, palīdz veidoties izpratnei par to, ka ūdens kvalitāte ir noteicošais faktors ne tikai ūdens iemītnieku dzīvībai, bet arī cilvēkiem Latvijā un pasaulē. 

Maksimālais dalībnieku skaits nodarbībā – 25 cilvēki.