Ciemiņš uz palikšanu

Spānijas kailgliemezis
Spānijas kailgliemezis
Foto - E. Dreijers
Veids
Valodas
LV
Vecuma grupas
5. klase
-
12. klase

Nodarbības laikā tiek veidota izpratne par dinamiskajiem sugu areālu izmaiņu procesiem – gan dabiski noteiktiem, gan cilvēku izraisītiem –, kā arī par šo procesu cēloņiem un sekām. Kopīgi noskaidrojam, kuras no Latvijā sastopamajām augu, sēņu un dzīvnieku sugām ir vietējās, bet kuras – ienākušas no citiem reģioniem. Līdz ar to skolēni uzsāk savu iepazīšanos ar svešzemju un invazīvajām sugām. Seko kartes izpēte, lai redzētu svešzemju sugu dabiskos izplatības areālus un veidu, kādā tās nonākušas pie mums Latvijā.

Noslēgumā kopīgās pārrunās noskaidrojam, kādu kaitējumu šīs sugas nodara mūsu vietējām Latvijas sugām un ko mēs katrs varam darīt, lai nepieļautu jaunu sugu ienākšanu.

Nodarbības gaitā skolēni ir ieguvuši izpratni par svešzemju un invazīvajām sugām, to iekļūšanas ceļiem un iespējamajiem draudiem Latvijas ekosistēmai.

Maksimālais dalībnieku skaits nodarbībā – 25 cilvēki.