Lielā Latvijas sēņu grāmata

Latvijas Dabas muzeja 175. jubilejas gadā, sadarbībā ar „Karšu izdevniecību Jāņa sēta”, tiks izdota sen gaidītā un lolotā „Lielā Latvijas sēņu grāmata”, kas būs vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā. Grāmatas autores ir Latvijas vadošās mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere. 

Grāmatā ietverti vairāk nekā 730 sēņu sugu apraksti ar fotogrāfijām. Aprakstītās sugas izvēlētas pēc rūpīgām pārdomām un atlases, lai  grāmata būtu interesanta ar dabas pētīšanu saistītu profesiju pārstāvjiem, sēņu vērotājiem, fotogrāfiem un, protams, arī sēņotājiem. „Veidojot izdevumu, vēlējāmies rosināt interesi par sēnēm un to daudzveidību, tādēļ iekļāvām gan tradicionālās cepurīšu sēnes, gan neparastākas vai reti sastopamas sēnes – pūpēžus, piepes, korallenes, receklenes, kaussēnes, rumpučus, pazemes sēnes un citas”, stāsta autores. Izdevumā apkopotas daudzu pētniecības gadu rezultātā uzkrātās zināšanas mikoloģijā.  

 

Grāmatas izdevēji – Latvijas Dabas muzejs un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Lielā Latvijas sēņu grāmata
Lielā Latvijas sēņu grāmata. Foto - LDM arhīvs

Plašāka informācija:
Polīna Šķiņķe
Latvijas Dabas muzeja 
Komunikācijas nodaļa
Tālrunis: 67356058
E-pasts: polina.skinke@ldm.gov.lv 

Informācija papildināta 2020. gada 10. martā.