Jubilejas pastmarka

Atzīmējot muzeja 170 pastāvēšanas gadus un gaidot 175. jubileju, sadarbībā ar VAS „Latvijas Pasts”, 2015. gadā tika aizsākta pastmarku sērijas „Latvijas Dabas muzeja unikālie eksponāti” izdošana. Sēriju veido sešas pastmarkas, kurās attēloti muzeja krājumā esoši unikāli vēsturisku kolekciju un Latvijas dabas vērtību raksturojoši priekšmeti. Muzeja 175. jubilejas gadā tiks izdota sestā un sēriju noslēdzošā pastmarka.

Sērija „Latvijas Dabas muzeja unikālie eksponāti”

2015. gadā tika prezentēta pirmā sērijas pastmarka Bruņuzivs. Unikālajam Dabas muzeja paleontoloģiskā krājuma eksponātam veltītā pastmarka izdota 100 000 eksemplāru tirāžā, pastmarkas nominālvērtība ir 0,71 €, un tā atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanai uz jebkuru no Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla aploksne 1500 eksemplāru tirāžā.

Pastmarka 0.71 € vērtībā ar fosīliju (bruņuzivs Asterolepsis ornata) foto

2016. gadā izdeva pastmarku Aberatīvie putni, kas veltīta vācu ornitologa un taksidermista Teodors Lorenca kolekcijai, kas veidota 19. gs. beigās un glabājas Dabas muzejā. Pastmarkā attēloti unikāli muzeja krājuma eksponāti – aberatīvi* rubeņa Tetrao tetrix eksemplāri. Pastmarka izdota 100 000 eksemplāru tirāžā, tās nominālvērtība ir 1,71 € un tā atbilst ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanai uz jebkuru no Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla aploksne 1500 eksemplāru tirāžā.

*Aberācija ir novirze no sugai raksturīgo īpašību kopuma. Dažādu iemeslu dēļ dabā atsevišķos gadījumos rodas īpatņi ar ārējo dzimumpazīmju izmaiņām un dažādām krāsu variācijām (albīnisms, flavisms, melānisms, leicisms).

Pastmarka 1.71 € vērtībā ar putna (rubenis Tetrao tetrix) foto

2017. gadā klajā nāca pastmarka 19. gs herbārijs. Uz jaunās pastmarkas redzams eksponāts – suņu roze Rosa canina – no vissenākās botānisko materiālu kolekcijas, ko 19. gs. beigās ievāca pirmais latviešu tautības botāniķis Jānis Ilsters. Pastmarka izdota 200 000 eksemplāru tirāžā, tās nominālvērtība ir 1,42 €, kas atbilst ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā. Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla aploksne 1500 eksemplāru tirāžā.

Pastmarka 1.42 € vērtībā ar auga (suņu roze Rosa canina) foto

2018. gadā uz pastmarkas bija attēlots ģipsis, kas ir viens no vērtīgākajiem Latvijas minerāliem, turklāt Latvijas teritorijā sastopami visi trīs patrogrāfiskie ģipša paveidi – tīrākais šķiedru ģipsis, špata (rozešu) ģipsis un kārtainais ģipsis, kuru galvenokārt izmanto būvmateriālu ražošanā un eksportē. Pastmarka izdota  200 000 eksemplāru tirāžā, tās nominālvērtība ir 1,42 €, kas atbilst ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā. Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla aploksne 1000 eksemplāru tirāžā.

Pastmarka 1.42 € vērtībā ar ģipšakmens gabala foto

2019. gadā sērijas pastmarku rotāja viena no Latvijā sastopamajām vabolēm, kas iekļauta Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā – spīdīgais praulgrauzis Gnorimus nobilis. Spīdīgais praulgrauzis ir vabole, kas dzīvo lielu un vecu koku dobumos, kur notiek arī kāpuru attīstība. Vabole bieži sastopama uz ziediem, jo pārtiek no ziedlapiņām un ziedu nektāra. Pastmarka izdota 100 000 eksemplāru tirāžā, tās nominālvērtība ir 1,57 €, kas atbilst ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā. Līdz ar pastmarku izdota arī īpaša aploksne 1000 eksemplāros.

Pastmarka 1.57 € vērtībā ar zaļas vaboles (spīdīgais praulgrauzis Gnorimus nobilis) foto

2020. gadā sērijas pastmarku rotāja Kaļiņigradā atrasti Baltijas dzintara eksemplāri, kas atrodami Latvijas Dabas muzeja ģeoloģiskajā krājumā. Dzintars ir fosilie sveķi, kas tiek augsti vērtēts tā zeltainās krāsas dēļ. Baltijas jūras iegulā atrodas pasaulē lielākais dzintara daudzums, veidojot aptuveni 80% no visā pasaulē sastopamā dzintara. Latvijas Dabas muzeja krājumā iekļauts vairāk nekā 600 dzintara vienību, un to skaits turpina augt, bet lielākais krājumā esošais Baltijas dzintars sver 1,7 kilogramus.

Pastmarka 2.69 € vērtībā arBaltijas dzintara foto


Sērijas „Latvijas Dabas muzeja unikālie eksponāti” pastmarku autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.