Starptautiskajā muzeju dienā, 18. maijā, dāvinām bezmaksas ieeju

10.05.2023.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls
Avots - ICOM

Kopš 1977. gada daudzviet pasaulē katru gadu 18. maijā svin Starptautisko muzeju dienu. Tie ir muzeju nozares svētki, kuros muzejiem ir vēl viena iespēja plašākai sabiedrībai stāstīt par muzeju sasniegumiem, to glabāto un pētīto mantojumu un to vietu un nozīmi šodienas pasaulē.

Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) pieņemtā muzeju definīcija  
Muzejs ir pastāvīga institūcija, kas kalpo sabiedrībai, pētot, kolekcionējot, saglabājot, interpretējot un eksponējot materiālo un nemateriālo mantojumu, un tā darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu. Atvērti sabiedrībai, pieejami un iekļaujoši, muzeji veicina dažādību un ilgtspēju. Tie darbojas un komunicē ētiski, profesionāli un ar kopienu līdzdalību, piedāvājot daudzveidīgu izglītības, emocionālā baudījuma, pārdomu un zināšanu apmaiņas pieredzi.

Muzeji sen vairs nav tumšas, pieputējušas un garlaicīgas vietas. Mēs meklējam aizvien jaunas iespējas, kā izmantot tehnoloģijas, kā iesaistīt apmeklētāju, kā modināt ziņkāri un izpratni par muzeju nozīmi šodien un nākotnē. Arī Latvijas Nacionālais dabas muzejs pēdējos gados piedzīvojis izmaiņas – ir atjaunotas un papildinātas ekspozīcijas, attīstīta interaktivitāte un uzlabota pieejamība.

Mīļie Latvijas Nacionālā dabas muzeja apmeklētāji, no sirds sakām paldies, ka sava brīvā laika saturīgai pavadīšanai, jaunu zināšanu un emociju iegūšanai izvēlaties mūsu muzeju, tā ekspozīcijas, izstādes un pasākumus, kas sniedz iespēju izzināt Latvijas un pasaules dabas mantojumu, to novērtēt un ikdienā saudzēt. Paldies arī par dažādos veidos sniegto atzinību, kritiku un ieteikumiem – tas mums ir ļoti svarīgi!


Svinot Muzeju dienu, ceturtdien, 18. maijā, ieeja Dabas muzejā bez maksas.

Muzeja darbalaiks

Pirmdien – slēgts
Otrdien – slēgts
Trešdien 10.00–17.00
Ceturtdien 10.00–19.00
Piektdien 10.00–17.00
Sestdien 11.00–17.00
Svētdien 11.00–17.00


Sakām lielu paldies arī muzeja sadarbības partneriem par atbalstu un palīdzību muzeja misijas īstenošanā!

Esam lepni būt piederīgi lielajai muzejnieku saimei.

Sveicam svētkos un tiekamies muzejā!


Dabas muzejs – solis tuvāk dabai. Nāc un iepazīsti!