Pasaules vides diena 2024

31.05.2024.
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Foto - LNDM arhīvs
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Foto - LNDM arhīvs
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Foto - LNDM arhīvs

Kopš 1973. gada katru gadu 5. jūnijā tiek svinēta Pasaules vides diena, ikreiz to veltot īpašam tematam. Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) iedibināja šo tradīciju, lai pasaules mērogā veicinātu izpratni par vides jautājumiem un iesaistītu iedzīvotājus vides aizsardzības un atjaunošanas pasākumos. Pēdējo piecdesmit gadu laikā šī diena ir kļuvusi par vienu no lielākajām globālajām platformām vides problēmu aktualizēšanai.

2024. gadā Pasaules vides dienu rīko Saūda Arābija, koncentrējoties uz jautājumiem, kas skar zemes atjaunošanu, pārtuksnešošanos un noturības pret sausumu veicināšanu. Šā gada Pasaules vides dienas kampaņas sauklis ir: Mūsu zeme. Mūsu nākotne. Mēs esam  #GenerationRestoration (#Paaudze, kurai jāatjauno).   

2024. gadā apritēs 30. gadadiena, kopš pieņemta ANO „Konvencija par cīņu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā”. Saskaņā ar šo konvenciju līdz pat 40 % mūsu planētas zemes ir degradēta, ietekmējot pusi pasaules iedzīvotāju. Laikā no 2000. gada sausuma periodu skaits un ilgums ir palielinājies par 29 %. Bez tūlītējas rīcības līdz 2050. gadam sausums var skart vairāk nekā trīs ceturtdaļas pasaules iedzīvotāju.

Zemes atjaunošana ir ANO ekosistēmu atjaunošanas desmitgades (2021–2030) galvenais pīlārs – aicinājums aizsargāt un atjaunot ekosistēmas visā pasaulē, kas ir būtiski, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus.


Arī Latvijas Nacionālā dabas muzeja ekspozīcijā „Cilvēks un vide” aplūkoti aktuālie vides aizsardzības izaicinājumi un dabisko resursu izmantošanas iespējas ilgtspējības nodrošināšanai. Vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas, invazīvo un svešzemju sugu, augsnes noplicināšanas un ekoloģijas pamatjautājumi aplūkoti izziņas stendos, procesu modeļos, izglītojošās interaktīvās spēlēs, animācijās, kā arī audiogidā muzeja mobilajā lietotnē.  


Ikvienu interesentu aicinām apmeklēt ekspozīciju un savas zināšanas pārbaudīt arī muzeja izglītojošu spēļu platformā SPĒLES.

Muzeja spēļu platformā izvēlies sadaļu Izpildi testu. Četros grūtības līmeņos izvēlies tematu Vide un dabas aizsardzība un pildi testu Atbildes meklē ekspozīcijā „Cilvēks un vide” .

Lai piedalītos spēlē, nepieciešams viedtālrunis, kurā ikviens var atvērt testu kādā no četriem grūtības līmeņiem:

VIEGLS  (klikšķini un spēlē)

VIDĒJI GRŪTS  (klikšķini un spēlē)

GRŪTS  (klikšķini un spēlē)

ĻOTI GRŪTS  (klikšķini un spēlē)


Dabas muzejs – solis tuvāk dabai. Nāc un iepazīsti!