Pasaules savvaļas sugu diena 2024

01.03.2024.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls
Hui Xin (© CHENG Hui Xin)

Šā gada Pasaules savvaļas sugu dienā priekšplānā izvirzīta cilvēces un mūsu planētas harmoniska līdzāspastāvēšana, attīstot un gudri pielietojot digitālās prasmes un risinājumus savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzībā*.

Daudzviet 3. martā tiek svinēta Pasaules savvaļas sugu diena. Šajā datumā 1973. gadā parakstīta starpvalstu vienošanās – Vašingtonas konvencija (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora jeb CITES), kas regulē apdraudēto savvaļas sugu starptautisko tirdzniecību un ieguvi. Šī konvencija ir viena no plašākajiem un dalībvalstu skaita ziņā lielākajiem starptautiskajiem līgumiem dabas aizsardzības jomā.

Arī Latvija ir to valstu vidū, kas apņēmušās aizsargāt apdraudētās savvaļas augu un dzīvnieku sugas. Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir viena no trim Vašingtonas konvencijas zinātniskajām institūcijām Latvijā (līdzās Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātei un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam „Silava”). Dabas muzeja speciālisti veic ekspertīzes un sniedz atzinumus par, visbiežāk muitā, aizturētiem suvenīriem, kosmētikas un medicīnas preparātiem, modes aksesuāriem u. tml., kuru radīšanā izmantoti aizsargājamie augi un dzīvnieki.


Lai ikviens varētu gūt zināšanās un būt informēts, Dabas muzejā skatāma ekspozīcija „Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija)”, kas veltīta konvencijai un tās sarakstos iekļautajām Latvijas un pasaules sugām. Tajā aplūkojami eksponāti no muzeja krājuma, kā arī tūristiem vai tirgotājiem konfiscēti priekšmeti CITES nosacījumu neievērošanas dēļ. Ekspozīcija izveidota 2021. gadā ar Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu.

5.–12. klašu skolēnu grupām piedāvājam nodarbību „Nepērc viņu dzīvības”, kurā, pildot uzdevumus un izmantojot pasaules karti, var noskaidrot, kā ir apdraudētas CITES konvencijā iekļautās sugas un kurās pasaules daļās tās dzīvo. Pēc praktiskās daļas skolēni diskutē un izdara secinājumus par CITES konvencijas nepieciešamību un suvenīru neatļauto tirdzniecību.

Aicinām ņemt vērā!
Ceļojot, īpaši eksotiskos galamērķos, esi vērīgs un atbildīgs! Legāli izgatavotu augu un dzīvnieku izcelsmes suvenīru tirdzniecību apliecina CITES sertifikāts, kuru izsniedz kopā ar pārdodamo preci. Tāpat atceries, ka, ievedot citā valstī, piemēram, savvaļā iegūtus koraļļus vai to fragmentus, kļūsti līdzatbildīgs par CITES noteikumu ievērošanu.


*Šā gada Pasaules savvaļas sugu dienā priekšplānā izvirzīta cilvēces un mūsu planētas harmoniska līdzāspastāvēšana, attīstot un gudri pielietojot digitālās prasmes un risinājumus savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzībā.

Dzīvojot digitālās revolūcijas laikmetā, prasme pielietot dažādas inovācijas arī dabas aizsardzībā ir kritiski svarīga. Tehnoloģiskie risinājumi padarījuši pētniecību, saziņu, izsekošanu, DNS analīzes un daudzus citus savvaļas augu un dzīvnieku aizsardzības aspektus vienkāršākus, efektīvākus un precīzākus. Digitālās platformas ir arī ārkārtīgi svarīgas dabas un vides aizsardzības izglītībā, radot iespēju sasniegt pēc iespējās plašāku auditoriju.

Tomēr ar šīm metodēm un tehnoloģijām joprojām saistāma arī virkne problēmu, no kurām galvenās ir: nevienlīdzīga digitalizācijas pieejamība, vides piesārņojums un neilgtspējīga dažādu tehnoloģiju izmantošana.

Tā kā tikai 66% pasaules iedzīvotāju ir piekļuve internetam, viens no ilgtspējas attīstības mērķiem ir līdz 2030. gadam nodrošināt ikvienam cilvēkam drošu un finansiāli pieņemamu piekļuvi internetam un jēgpilnai digitālo pakalpojumu izmantošanai.