Pasaules mitrāju dienas uzdevumu grāmatiņa „Dabas inženieris bebrs”

24.01.2020.
Pasaules mitrāju dienas tēma 2020. gadā „Mitrāji un bioloģiskā daudzveidība”
Pasaules mitrāju dienas tēma 2020. gadā „Mitrāji un bioloģiskā daudzveidība”
Foto - World Wetlands Day 2020 (Pasaules mitrāju diena 2020) brīvpieejas publicitātes materiāls
Notikuma laiks
02.02.2020.
11.0017.00
Notikums paredzēts
Notikuma valodas
LV
RU

Atzīmējot Pasaules mitrāju* dienu, piedāvājam iepazīt svarīga mitrāju uzturētāja – Eirāzijas bebra – dzīvesveidu. Pasaules mitrāju dienas tēma 2020. gadā ir „Mitrāji un bioloģiskā daudzveidība”. 

Pasaules mitrāju dienas svinēšanas tradīciju aizsāka 1997. gada 2. februārī, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Laika gaitā ar konvencijas ieviešanu saistīto jautājumu loks ir paplašinājies, un šobrīd konvencijas mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji, kā ekosistēmas, ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājības nodrošināšanā.

Latvijā Ramsāres konvencija pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995. gada 5. aprīlī.

Latvijas Dabas muzejs darbojas kā Ramsāres konvencijas mitrāju saziņas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes fokālais punkts.


Svētdien, 2. februārī, ar uzdevumu grāmatiņas palīdzību piedāvājam uzzināt vairāk par mitrāju iemītnieku, dabas inženieri – bebru. Ko viņš ēd, ar kādiem dzīvniekiem dala savu dzīves vietu, kuri dzīvnieki ir līdzīgi bebram? 

Aktivitāte piemērota ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Uzdevumu grāmatiņas latviešu un krievu valodā varēs saņemt vestibilā muzeja darba laikā.

Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.


*Mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu platības – dabiskas vai mākslīgas, patstāvīgas vai pārplūstošas –, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, tai skaitā jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus. Latvijā Ramsāres konvencijā ir iekļautas sešas mitrāju teritorijas – Lubāna mitrāju komplekss, Teiču un Pelēčāres purvi, Kaņiera ezers, Engures ezers, Papes mitrāju komplekss un pārrobežu Ramsāres teritorija „Ziemeļu purvi”. Šo mitrāju iekļaušana Ramsāres teritoriju tīklā ir gan pievērsusi pasaules uzmanību Latvijas dabas vērtībām, gan likusi uzņemties atbilstošu atbildību par šo mitrāju aizsardzību.

**Izmantoti World Wetlands Day 2020 (Pasaules mitrāju diena 2020) brīvpieejas publicitātes materiāli.