Pasaules mitrāju diena 2024

30.01.2024.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls
Randu lagūna
Randu lagūna
Foto - LNDM arhīvs
Kārtūžu ezers
Kārtūžu ezers
Foto - LNDM arhīvs

Šā gada Pasaules mitrāju dienas* temats ir „Mitrāji un cilvēku labklājība”. Mitrāji ir cilvēku labklājības pamatā, jo nodrošina mūs ar tīru ūdeni, kalpo kā pārtikas avots un pasargā mūs no ekstremāliem laikapstākļiem.

Neskatoties uz ieguvumiem, ko cilvēki gūst no mitrājiem, cilvēku darbība ir negatīvi ietekmējusi to stāvokli. Mitrāji ir Zemes visvairāk apdraudētā ekosistēma, to platība samazinās trīs reizes ātrāk nekā meži. Galvenais mitrāju zuduma cēlonis ir intensīva lauksaimniecība, kā arī klimata pārmaiņas un piesārņojums. Mitrāji tiek nosusināti un aizbērti, bet plastmasas piesārņojums negatīvi ietekmē sugas, kas atkarīgas no mitrājiem.  

Mitrāji ir arī Latvijas Dabas fonda izvēlētā 2024. gada dzīvotne Latvijā. Plašāka informācija šeit.


Pasaules mitrāju dienā cilvēki visā pasaulē tiek aicināti atcerēties mitrāju vērtību un rūpēties par tiem ilgtspējīgas attīstības labā.

Dabas muzejā Pasaules mitrāju dienā šogad piedāvājam:

  • Nāc un iepazīsti mitrājus! Latvijas Nacionālā dabas muzeja ekspozīcijās ir iespēja iepazīt un ieraudzīt dažādus organismus, piemēram, putnus, zīdītājdzīvniekus, bezmugurkaulniekus un augus, kas ir sastopami mitrājos vai kuriem tā ir svarīga dzīves vide. Tāpat ir iespēja uzzināt, kā mitrāji tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā un kādas negatīvas sekas var radīt neilgtspējīga to izmantošana un piesārņošana, kā arī iepazīties ar risinājumiem mitrāju aizsardzībā.
  • 02.–04.02.2024. Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes” 4. stāvā pieejama krāsojamā lapa. Izmantojot kopīgu materiālu, bērni daudzviet pasaulē var radīt savu mitrāju ainavu.
  • Aicinām pieteikt 5.–12. klašu skolēnu grupas tematiskām nodarbībām par mitrājiem: „Purva noslēpumi”, „Daudzveidīgā ūdens pasaule” un „Ūdens piesārņojums”. Plašāka informācija šeit.

*Pasaules mitrāju dienas svinēšanas tradīciju aizsāka 1997. gada 2. februārī, pieminot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Laika gaitā ar konvencijas ieviešanu saistīto jautājumu loks ir paplašinājies, un šobrīd konvencijas mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji ir ļoti nozīmīgas ekosistēmas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājības nodrošināšanā.

Latvijā Ramsāres konvencija pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995. gada 5. aprīlī.

Latvijas Nacionālais dabas muzejs darbojas kā Ramsāres konvencijas mitrāju saziņas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes vadošā organizācija.

Ramsāre