Pasaules mitrāju diena 2023

31.01.2023.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls

Daudzviet pasaulē 2. februārī tiek atzīmēta Pasaules mitrāju diena* (World Wetlands Day). Jau daudzu gadu garumā dažādas dabas un vides aizsardzības organizācijas un izglītības institūcijas rīko un iesaistās dažādās aktivitātēs Latvijā ar kopīgu mērķi vairot zināšanas par mitrāju lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, klimata regulēšanā un kvalitatīvas dzīves vides cilvēkiem nodrošināšanā. 

Purvi, upes, ezeri, palienes un dīķi – tās ir unikālas dzīvotnes ar lielu augu un dzīvnieku daudzveidību. Mitrāji aizsargā pret ekstremāliem laikapstākļiem, ir pārtikas un kvalitatīvas dzīves resurss, neatsverama ir to loma klimata regulēšanā. Mums jādara viss, lai vairotu izpratni par mitrāju nozīmi, tos atjaunotu un aizsargātu!


Dabas muzejā Pasaules mitrāju dienā šogad piedāvājam:

  • Izglītojoša animācija par purviem un to nozīmi

  • Jauna nodarbība „Purva noslēpumi” 5.–12. klašu skolēniem. Plašāka informācija šeit
  • Pasākums „Purvi un jūra” 02.02.2023. plkst. 14.00 kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Šogad plašāku uzmanību pievērsīsim Latvijas purviem un Baltijas jūrai. Šo mitrāju ekosistēmu pieejamība un izmantošana iespējamo energoresursu ieguvei mūsdienās kļuvusi īpaši svarīga. Pasaules mitrāju dienai veltītajā pasākumā notiks Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE REEF Projektā veidoto īsfilmu pirmizrādes. Pasākumā piedalīsies arī Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieces un Dabas muzeja speciālisti. Plašāka informācija drīzumā tiks publicēta. 
  • Krāsojamā lapa ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes” 4. stāvā. Izmantojot kopīgu materiāli, bērni daudzviet pasaulē var radīt savu mitrāju ainavu. 

*Pasaules mitrāju dienas svinēšanas tradīcija ir aizsākta 1997. gada 2. februārī, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Laika gaitā ar konvencijas ieviešanu saistīto jautājumu loks ir paplašinājies, un šobrīd konvencijas mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji, kā ekosistēmas, ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājības nodrošināšanā.

Latvijā Ramsāres konvencija pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995. gada 5. aprīlī.

Latvijas Nacionālais dabas muzejs darbojas kā Ramsāres konvencijas mitrāju saziņas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes vadošā organizācija.