Novembris – vides mēnesis

07.11.2018.
Novembris – vides mēnesis
Novembris – vides mēnesis
Foto – LDM arhīvs

Jau vairākus gadus Latvijas Dabas muzejā tiek izsludināts vides mēnesis. Šogad vides mēneša tēma ir klimata pārmaiņas un ūdens piesārņojums, un tā norisi atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Pēdējo simts gadu laikā ir novērojamas straujas klimata izmaiņas, kas lielā mērā saistītas ar cilvēku saimnieciskās darbības palielināšanos. Tās ietekmē klimata kā sistēmas stabilitāti, klimatisko parādību biežumu, nokrišņu daudzumu, kā arī izraisa temperatūras paaugstināšanos. Galvenais šo izmaiņu cēlonis ir būtiski pieaugušais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) daudzums atmosfērā. Ļoti svarīga ir SEG gāzu apjoma samazināšana, tādējādi uzlabojot vides stāvokli.

Tai pat laikā, pieaugot cilvēku saimnieciskajai darbībai, pieaug piesārņojuma līmenis apkārtējā vidē. Ūdeņu piesārņojums izraisa ezeru un upju aizaugšanu, kā rezultātā samazinās skābekļa daudzums, izmainās sugu sastāvs un daudzveidība ūdenstilpēs.

Lai klimata pārmaiņu un ūdens piesārņojuma problemātiku skaidrotu skolēniem, Latvijas Dabas muzeja vides speciālistes izstrādājušas divas nodarbības, kuru laikā audzēkņi apgūst gan šajās jomās lietotos terminus, gan meklē risinājumus piedaloties izglītojošās spēlēs.

Nodarbībā „Klimata pārmaiņas” dalībnieki iepazīstas ar klimata pārmaiņu cēloņiem, noskaidro, kas ir siltumnīcas efekta gāzes, no kurienes tās rodas un izvērtē savus ikdienas paradumus. Nodarbībā tiek meklēti risinājumi, lai izprastu, kas ir videi draudzīgāks dzīvesveids un ko mēs katrs varam mainīt savos ikdienas paradumos.

Nodarbībā „Ūdens piesārņojum” dalībnieki noskaidro, kādi ir ūdenstilpju piesārņojuma cēloņi un sekas, kā piesārņojums ietekmē ezeru un upju ekosistēmu un meklē risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Abas nodarbības piemērotas 5. līdz 12. klašu skolēniem, un iekļautas Latvijas Dabas muzeja muzejpedagoģisko nodarbību klāstā. Aicinām pedagogus pieteikt klases ne tikai novembrī, bet arī citā laikā! https://ej.uz/LDM_piedavajums_2018

Tās iekļautas arī Dabas muzeja izbraukuma nodarbību sarakstā, un jau projekta ietvaros ekoloģes Laura Grīnberga un Lauma Kupča ar nodarbībām viesojās Madonas muzejā, Valmieras, Jēkabpils skolā un Liepājas zinātnes centrā. Vairāk par izbraukuma nodarbībām var izlasīt šeit https://ej.uz/Muzejs_musu_bagaza.

Savukārt citiem interesentiem 24. novembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 muzeja ekspozīcijās piedāvāsim ģimenes dienu „Kad ūdens smeļas zābakos”, kuras laikā tiks izmantoti elementi no nodarbībām, kā arī ar apmeklētājiem tiksies muzeja speciālisti, un kopīgi tiks veidots arī kāds videi draudzīgs pašrocīgs darinājums.

Nodarbības tapušas ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu Latvijas Dabas muzeja projekta „Interaktīvas nodarbības „Videi draudzīgs dzīvesveids”” ietvaros.