Nevalstiskās organizācijas aicina pieteikt sadarbības projektus

24.05.2022.
Foto - K. Ungurs
Foto - K. Ungurs
Momenti.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. gada 12.maija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Konkursa mērķis - finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu 2022./2023.gadā, lai radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un/vai  īstenošanā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir viena no projekta sadarbības iestādēm. 

Muzeja noteiktās atbalstāmās aktivitātes:

 • 3.2. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana / papildināšana;
 • 3.3. Datu ieguve, analīze un digitalizācija vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai;
 • 3.5. Uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi par vides prasību ievērošanu;
 • 3.8. Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas aspekti.

Projektā iekļaujamās aktivitātes ietver:

 • Animācijas izstrāde par invazīvām un svešzemju augu, dzīvnieku un sēņu sugām ekspozīcijā „Cilvēks un vide”;
 • Informatīvi stendi Braila rakstā ekspozīcijās „Latvijas putni” un „Latvijas zīdītāji”;
 • Izglītojoša materiāla izdošana un  semināra organizēšana;
 • Citas iniciatīvas.

 • Projekta aktivitātes projekta īstenotājam ir jāīsteno sadarbībā ar vienu no konkursa nolikumā noteiktajām projekta sadarbības iestādēm ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.septembrim. 
 • Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 850 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 60 000.
 • Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 10.jūnijs.
 • Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Projektu konkursu nolikumi.

Latvijas Nacionālā dabas muzeja kontaktpersona - Diāna Meiere, e-pasts: diana.meiere@lndm.gov.lv.

Atbalstītāji