Muzeja darbinieki piedalās apmācībās

30.12.2021.
Ekspozīcija „Latvijas putni”
Ekspozīcija „Latvijas putni”
Foto - LNDM arhīvs

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda projekta finanasējumam, 15 Latvijas Nacionālā dabas muzeja darbinieki 2021. gadā no jūnija līdz decembrim iesaistījās Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) organizētās apmācībās. Četros semināros vadība un muzeja administrācija, zinātnisko nodaļu speciālisti, muzejpedagogi, kā arī Saimniecības un Komunikācijas nodaļu darbinieki pilnveidoja saziņas un konfliktu risināšanas prasmes, uzzināja aktuālo par mērķtiecīgu un veiksmīgu attālinātās saziņas organizēšanu, kā arī saņēma ieteikumus psihoemocionālā līdzsvara un darbaspēju saglabāšanai ikdienas stresa apstākļos.

Muzeja darbinieku apmeklētie semināri: 

  • Pedagoģiskās darbības pamati
  • Komunikācijas un attālinātās saziņas prasmju pilnveidošana
  • Stresa menedžmenta un profesionālās izdegšana
  • Konfliktsituāciju risināšana darba vidē

Ineta Vītola, vecākā personāla speciāliste:

Muzeja darbinieki pozitīvi novērtēja organizētās apmācības. Saņēmu labas atsauksmes par izvēlētajiem lektoriem, attālināto lekciju un praktisko darbu organizāciju un saņemto informāciju. Darbinieki novērtēja iespēju dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām valsts institūcijām, kas ikdienā strādā ar dabas un vides jautājumiem un sabiedrības izglītību.


Projekts: 

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”. Projekta Reģ.Nr.1-08/216/2020. Finansējumu 52 882,00 EUR. 

Atbalstītāji