Muzeja darbalaiks Jāņu nedēļā

19.06.2023.
Pļava
Pļava
Foto - D. Ellaby, Momenti.lv

Muzeja darbalaiks Jāņu nedēļā:

21.06. 10.00–17.00
22.06. 10.00–18.00 (pirmssvētku diena)
23.06. slēgts (Līgo diena)
24.06. slēgts (Jāņu diena)

25.06. 11.00–17.00


Kādi ziedi vasarā,
Tādi manā vainagā:
Zirņu ziedi, pupu ziedi,
Pelēkie rudzu ziedi.

Lai Jāņu vakars dziesmu pilns un Pērkontēvs ieducina ilgi gaidīto valgmi.

Līgo!