Muzeja darba laiks Vasarsvētkos

23.05.2023.
Ekspozīcija „Kukaiņu pasaule”
Ekspozīcija „Kukaiņu pasaule”
Foto - LNDM arhīvs

Muzeja darba laiks Vasarsvētkos

27.05. 11.00–16.00

28.05. muzejs slēgts