Muzeja darba laiks Vasarsvētkos

26.05.2022.
Ekspozīcija „Kukaiņu pasaule”
Ekspozīcija „Kukaiņu pasaule”
Foto - LNDM arhīvs

Muzeja darba laiks Vasarsvētkos

04.06. 11.00–16.00

05.06. muzejs slēgts