Muzeja botāniķe Latvijā atrod jaunu ūdensaugu sugu

30.08.2021.
Caldesia parnassifolia
Caldesia parnassifolia
Foto - L. Grīnberga

Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākā botāniķe Laura Grīnberga, pētot Latvijas – Lietuvas pierobežas ezerus kopā ar kolēģiem no LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas, atradusi Latvijai jaunu ūdensaugu sugu – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Caldesia parnassifolia ir cirveņu dzimtas suga, kas sastopama seklos ezeros un dīķos, purvainās vietās. Lai gan tai ir plašs izplatības areāls – sastopama Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Eiropā, reģionos, kur ir veikti pētījumi par tās izplatību (Eiropā un Ziemeļāfrikā), tā tiek uzskatīta par apdraudētu.

L. Grīnberga par atradumu stāsta: „Eiropā šī suga ir reta un īpaši aizsargājama, iekļauta Biotopu direktīvas un Bernes konvencijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Suga tiek uzskatīta par izzudušu Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, Slovēnijā un Šveicē, kritiski apdraudēta Polijā. Lietuvas dienvidu daļā līdz 2015. gadam bija zināmas trīs šīs sugas atradnes, par vienu no tām ir ziņas kopš 19. gs. sākuma, divreiz suga atrasta 20. gs. vidū. Ezerā netālu no Baltkrievijas un arī Latvijas robežas 2015. gadā Lietuvas botāniķe Zofija Sinkevičiene konstatēja jaunu Caldesia parnassifolia atradni, kas līdz šim bija tālākais ziemeļu punkts sugas izplatības areālā.”

Latvijā Caldesia parnassifolia 2021. gada augustā atrasta aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”, Latvijas – Lietuvas robežezerā Medumu pagastā. Tā auga aizaugušā ezera piekrastē, aptuveni 1 m dziļumā.

​ Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Foto - L. Grīnberga

Speciāliste izsaka pateicību Zofijai Sinkevičienei un Uvim Suško par palīdzību sugas noteikšanā!


Izmantotā literatūra:

  • Gupta, A.K., Beentje, H.J. & Lansdown, R.V. 2018. Caldesia parnassifolia. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T162381A120123874. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018- 2.RLTS.T162381A120123874.en
  • Sinkeviciene Z. 2016. Caldesia parnassifolia – not extinct in Lithuania. Botanica Lithuanica 22(1): 49-52.