Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktorei pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts

21.06.2024.
Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore Skaidrīte Ruskule
Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore Skaidrīte Ruskule
Foto - LNDM arhīvs

Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktorei Skaidrītei Ruskulei 2024. gada 20. jūnijā pasniegts Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts par ieguldījumu muzeja darbības pilnveidē, kā arī sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jomā.

Pēdējo 20 gadu laikā, kopš Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore ir Skaidrīte Ruskule, muzejs spējis veiksmīgi turpināt krājuma saglabāšanas un papildināšanas darbu, kā arī uzturējis nemainīgi augstu zinātniskā darba kvalitātes līmeni un attīstības dinamiku. Veikts liels ieguldījums muzeja vēsturiskās ēkas uzturēšanā, mūsdienīgu ekspozīciju veidošanā, digitālo risinājumu ieviešanā un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.

Skaidrītes Ruskules vadībā 2020. gadā Latvijas Dabas muzejam piešķirts nacionālas nozīmes muzeja statuss, muzeju oficiāli pārdēvējot par Latvijas Nacionālo dabas muzeju.

Lepojamies, priecājamies un no sirds apsveicam!