Latvijas Dabas muzejam piešķirts nacionālas nozīmes muzeja statuss un mainīts nosaukums

26.08.2020.
Ekspozīcija „Latvijas putni"
Ekspozīcija „Latvijas putni"
Foto - LDM arhīvs

Latvijas Dabas muzeja 175. jubilejas gadā noticis būtisks pavērsiens tā darbībā – Ministru kabinets 11. augusta sēdē lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu Latvijas Dabas muzejam piešķirt nacionālas nozīmes muzeja statusu.

No šā gada 1. septembra muzeja nosaukums ir Latvijas Nacionālais dabas muzejs (LNDM).

Izvērtējot Latvijas Dabas muzeja pieteikumā sniegto pamatojumu, KM atzina, ka atbilstoši Muzeju likumā noteiktajiem nacionālā muzeja kritērijiem, muzeja krājums teritoriāli, hronoloģiski un tematiski aptver visu valsti un savā profilā ir visnozīmīgākais un vispilnīgākais, tā pētnieciskais darbs nodrošina vispusīgu muzeja krājuma izpēti un pētījumus profilzinātnēs, muzeja ekspozīcijas, izstādes un citi ar muzeja darbību saistītie komunikācijas veidi nodrošina muzeja krājuma pieejamību un vispusīgu izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, kā arī muzejs veic darbības, kas apliecina šā muzeja kā vadošās institūcijas lomu muzeju nozarē.

Muzeja direktore Skaidrīte Ruskule: „Nacionālas nozīmes muzeja statuss ceļ gan darbinieku, gan muzeja kā institūcijas pašapziņu un prestižu. Taču būt nacionālajam muzejam, protams, ir ne tikai gods un muzeja darbības novērtējums, tā ir arī atbildība un pienākums. Izvērtējot muzeja darbību un tās rezultātus, jau vairākus gadus esam guvuši pārliecību, ka Latvijas Dabas muzejs atbilst nacionāla muzeja statusam. Muzejā aktīvi turpināsim darbu ar krājumu, nodrošināsim daudzpusīgas vides izglītības iespējas, turklāt drīzumā piedāvāsim divas jaunas ekspozīcijas.”

Muzeju nozarē nacionālā muzeja statusa piešķiršana notiek, papildinot muzeja nosaukumu ar jēdzienu „nacionāls”. 2005. gadā nacionālas nozīmes muzeja statusu ieguva „Valsts Mākslas muzejs” pārtopot par „Latvijas Nacionālo mākslas muzeju” un „Latvijas Vēstures muzejs” pārtopot par „Latvijas Nacionālo vēstures muzeju”.

Pateicamies visiem muzeja apmeklētājiem un atbalstītājiem par labiem vārdiem, uzticību un atsaucību daudzu gadu garumā, un ar prieku gaidīsim jaunās ekspozīcijās un pasākumos arī turpmāk!