Kohēzijas projekta ietvaros atjaunota ekspozīcija „Cilvēks un vide”

25.08.2021.
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Foto – LNDM arhīvs
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Foto – LNDM arhīvs

Ar Kohēzijas fonda* finansiālu atbalstu atjaunota ekspozīcija „Cilvēks un vide”. Ekspozīcijā izveidota jauna ievaddaļa, kurā apskatīti dažādi ekoloģijas pamatjautājumi, kā arī izgatavots stends par vienu no mūsdienu aktuālākajiem vides aizsardzības jautājumiem – atkritumu apsaimniekošanu. 

Ekspozīcijas ievaddaļa veltīta ekoloģijas pamatjautājumiem. Tajā ar aktivitāšu palīdzību izskaidrotas pastāvošās atšķirības dažādās vidēs, raksturoti dzīvās organizācijas līmeņi, izmaiņas un mijiedarbība tajos,  kā arī skaidrota cilvēka loma ekoloģiskajos procesos. Savukārt ekspozīcijas daļa, kas veltīta vides jautājumiem, ir papildināta ar jaunu sadaļu – videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas stendu. Tajā stāstīts par atkritumu veidiem, to rašanās avotiem, sadalīšanās ilgumu, ietekmi uz dabu un ilgtspējīgas apsaimniekošanas iespējām. Interaktīvā veidā apmeklētājiem dota iespēja šķirot atkritumus, pilnveidot zināšanas un attīstīt izpratni par atkritumiem kā vērtīgu, izmantojamu resursu.

Kohēzijas fonda ietvaros tiek pilnveidota muzeja pieejamība, paplašināts piedāvājums apmeklētājiem, papildināts krājums un uzlaboti tā saglabāšanas un izpētes apstākļi, kā arī iegādāts aprīkojums ekspozīciju vajadzībām. Pirmajos projekta īstenošanas gados ir atjaunotas un papildinātas kopumā piecas ekspozīcijas, izveidota jauna izstāžu zāle, tiek atjaunots vestibils un skatlogi, muzeja krājumam ir iegādāti 80 jauni glabāšanas skapji un vairāk nekā 7 500 priekšmeti, tāpat ir izveidota mājaslapa, informācijas kiosks un paveikti citi vērienīgi darbi. Projekta ietvaros plānots izveidot mobilo aplikāciju un divas jaunas ekspozīcijas – „Latvijas zīdītāji” un „Nepērc viņu dzīvības (informācija par Vašingtonas konvenciju)”. 

Dabas muzejs – solis tuvāk dabai. Nāc un iepazīsti!


* Kohēzijas fonda projekts “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002.

Atbalstītāji