Kohēzijas fonda projekta aktualitātes

06.09.2021.
Ekspozīcija „Nepērc viņu dzīvības! (Vašingtonas konvencija)”
Ekspozīcija „Nepērc viņu dzīvības! (Vašingtonas konvencija)”
Foto - LNDM arhīvs
Ekspozīcija „Latvijas putni”
Ekspozīcija „Latvijas putni”
Foto - LNDM arhīvs

Sākoties jaunajam mācību gadam, Kohēzijas fonda projekta* ietvaros muzejā turpinās vērienīgi remonti un ekspozīciju atjaunošanas darbi. Projekta ieviešana aizsākās 2017. gadā.

Latvijas Nacionālā dabas muzeja ikdienas darbu nosaka trīs pamatfunkcijas:

  • dabas priekšmetu vākšana – muzeja krājuma veidošana un saglabāšana;
  • muzeja krājuma izpēte;
  • komunikācija ar sabiedrību, t.sk. vides izglītība. 

Vides izglītība nozīmē zināšanu pieejamību ne tikai par dabu, bet par vidi kopumā, ietverot cilvēku un parādot tā vietu un lomu mūsdienu problēmu kontekstā. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un saistošu piedāvājumu, jāmeklē jauni – kvalitatīvāki, uzskatāmāki, dinamiskāki – paņēmieni un metodes, lai sasniegtu mūsdienu sabiedrību.

Pateicoties Kohēzijas fonda finansējumam, muzejam ir iespēja realizēt šīs ieceres – īpašu uzsvaru liekot uz vides izglītību un kļūstot par Vides izglītības centru.


Projekta aktivitātes skar gan muzeja publiskās zonas, gan apmeklētājiem ikdienā nepieejamo muzeja daļu – labiekārtotas krājuma telpas un iegādāts kolekciju uzglabāšanai piemērots aprīkojums (80 skapji), muzeja krājums papildināts ar daudzveidīgiem krājuma priekšmetiem (7 500 vienībām), iegādātas tehnoloģijas krājuma izpētes darbam, uzlaboti darbinieku darba apstākļi un pētniecības telpas, kā arī muzeja pamata infrastruktūra.  


Darbi joprojām noris arī apmeklētājiem pieejamajā muzeja daļā – vestibilā un ekspozīcijās. 

Pēc rekonstrukcijas 1. septembrī atvērta ekspozīcija „Nepērc viņu dzīvības! (Vašingtonas konvencija)”, kas iepazīstina ar Vašingtonas konvenciju jeb CITES par apdraudētu savvaļas augu un dzīvnieku sugu aizsardzību un nelegālu tirdzniecību. Ekspozīcija drīzumā tiks papildināta ar plašāku digitālo saturu un interaktīvām spēlēm. 

Ar jauniem eksponātiem, dabas procesu modeļiem un interaktīviem stendiem papildinātas un apmeklētājiem pieejamās ekspozīcijas:

Gaidāma arī jauna Latvijas zīdītāju ekspozīcija, kurā būs pieejama informācija Braila rakstā un taustāmi priekšmeti, informācija par taksidermiju un citi jaunumi. 

Arī ekspozīcijā „Pasaules dzīvnieki”, kas izveidota 1984. gadā un ir viena no iemīļotākajām muzeja ekspozīcijām, gaidāmi papildinājumi. Jau tagad zooloģijas ekspozīcijā skatāms jaunais gada dzīvnieka stends un atjaunotā interaktīvā zooģeogrāfisko apgabalu dzīvnieku sugu karte. Savukārt Latvijas putnu ekspozīcija vēl tiks papildināta ar interaktīvu stendu, bet ekspozīcija-dabas izziņas istaba „Par Zemi, Sauli un mums” – ar Zemes reljefa veidošanās modeli.

Pateicoties Kohēzijas fonda atbalstam, muzejam ir jauna mājaslapa, apmeklētājiem pieejams informācijas kiosks un jauna daudzfunkcionāla izstāžu zāle.

2022. gadā Dabas muzeju varēs apmeklēt, izmantojot mobilo aplikāciju, kas darbosies kā ceļvedis ekspozīcijās, sniedzot plašāku informāciju par eksponātiem un dabas daudzveidību. 

Tāpat, priecāsimies apmeklētājus sagaidīt ar jaunu skatlogu iekārtojumu, atjaunotu muzeja ēkas fasādi un pilnībā iekārtotu ieejas zonu un vestibilu


Jau drīzumā trīs vides izglītības centros – Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā – aizsāksies akcija „DABA=ES”, kuras ietvaros varēs piedalīties zīmogu krāšanā, kā arī apmeklēt muzeja ekspozīcijas ar fotoorientēšanās trasītes palīdzību. Plašāka informācija drīzumā tiks publicēta. 


*Kohēzijas fonda projekts “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002.

Atbalstītāji