Izveidots materiāls par Latvijā konstatētajām makroskopisko bazīdijsēņu sugām

06.06.2024.
Parastā apšu beka
Parastā apšu beka
Foto - LNDM arhīvs

Sadarbojoties Latvijas Nacionālā dabas muzeja, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” biologiem, tapis „Latvijas makroskopisko bazīdijsēņu konspekts”, kurā pirmo reizi vienuviet apkopotas visas Latvijā zināmās makroskopiskās bazīdijsēnes* – 1719 sugas, kas pieder pie 108 dzimtām.

Pieaugot sabiedrības, turklāt ne tikai Latvijā un Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā un citur, interesei par sēnēm, to izmantošanu un sugu noteikšanu, bija būtiski apkopot ziņas par visām līdz šim publicētajām vai dažādās kolekcijās esošajām bazīdijsēņu sugām Latvijā. Sadarbojoties trīs institūciju – Latvijas Nacionālā dabas muzeja (Inita Dāniele, Diāna Meiere), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (Ilze Irbe) un Latvijas Valsts mežzzinātnes institūta „Silava” (Dārta Kļaviņa) – mikoloģēm, šāds materiāls tapis un publicēts 2024. gadā. 

Konspektā pirmo reizi publicētas ziņas par visu sistemātisko grupu makroskopiskajām bazīdijsēnēm, kas konstatētas Latvijā. Reģistrētas 1719 sugas, kas pieder pie 108 dzimtām. Apkopoti Latvijas literatūrā un fungārijos lietotie sugu zinātniskie nosaukumi un minēti biežāk lietotie sinonīmi. Izveidoti nosaukumi latviešu valodā visām uzskaitītajām sugām, no kuriem daļa publicēti pirmo reizi. Katrai sugai sniegts īss substrāta un biotopa raksturojums, novērtēta sastopamība.

Minētas arī svarīgākās kolekcijas, t.sk. Latvijas Nacionālā dabas muzeja fungārijs, kurās ir sugu paraugi, kā arī dots literatūras avots, kurā suga pirmo reizi minēta.

Materiāls būs noderīgs studentiem, dabaszinātņu nozaru pētniekiem un ikvienam, kas interesējas par Latvijas sēņu valsti jeb fungu.

LATVIJAS MAKROSKOPISKO BAZĪDIJSĒŅU KONSPEKTS


*Pie bazīdijsēnēm pieder arī tautā pazīstamās ēdamās sēnes, piemēram, parastā gailene un baravika.