Ceļvedis dabā „Savvaļas ogulāji”

30.07.2020.
Zilganā kazene (Rubus caesius)
Zilganā kazene (Rubus caesius)
Foto - I. Dāniele
Meža zemene (Fragaria vesca)
Meža zemene (Fragaria vesca)
Foto - I. Dāniele
Zilganā kazene (Rubus caesius)
Zilganā kazene (Rubus caesius)
Foto - I. Dāniele

Ogulāji ir daudzgadīgi augi.  Tie var būt gan lakstaugi, piemēram, meža zemene un spradzene, gan sīkkrūmi - brūklene, mellene, kā arī  puskrūmi, kam daļa stumbra rudenī atmirst kā  meža avenei un arī krūmi. Ogulāju sīkkrūmi var sasniegt 20 un vairāk gadu vecumu un tiem tāpat kā kokiem stumbros veidojas gadskārtas. Sīkkrūmi var būt vasarzaļi, ja tiem rudenī nobirst lapas un ziemzaļi, ja tiem lapas saglabājas visu gadu.

Ogulājiem veidojas dažāda veida augļi, ko tautā parasti sauc par ogām. Tomēr tas nav tik vienkārši. Ogas ir sulīgi daudzsēklu augļi. Saaugot vairākiem augļiem, veidojas kopaugļi. Ogulājiem  sastopami  sulīgi  riekstiņu kopaugļi un sulīgi kauleņu kopaugļi.  Lai labāk varētu to saprast var iedomāties, piemēram, griķi, kam auglis ir vienkāršs riekstiņš, bet ķiršiem un plūmēm veidojas kauleņi - sulīgi augļi ar vienu, lielu sēklu.
 

Mellene Vaccinium myrtillus

Vasarzaļš sīkkrūms. Aug skuju koku mežos, sausās, mēreni mitrās vietās. Lapas mīkstas, zaļas.

Auglis - oga.

Mellene
Mellenes Vaccinium myrtillus zieds. Foto - E. Zviedre

 

Mellene
Mellenes Vaccinium myrtillus auglis - oga. Foto - E. Zviedre

 

 

Zilene Vaccinium uliginosus

Vasarzaļš sīkkrūms. Aug mitros mežos, purvos. Augumā lielāka par melleni. Lapas zilganas.

Auglis - oga.

Zilenes Vaccinium uliginosus zieds.
Zilenes Vaccinium uliginosus  zieds. Foto - L. Grīnberga

 

Zilenes Vaccinium uliginosus auglis.
Zilenes Vaccinium uliginosus  auglis - oga. Foto - I. Dāniele

 

 

Brūklene Vaccinium vitis-idaea

Mūžzaļš sīkkrūms. Aug mežos, izcirtumos. Lapas biezas, ādainas.  Lapas platākā vieta ir tās vidusdaļā. Dzinumi stāvi vai pacili.

Auglis - oga.

Brūklenes Vaccinium vitis-idaea zieds. Foto - I. Dāniele
Brūklenes Vaccinium vitis-idaea  zieds. Foto - I. Dāniele

 

Brūklenes Vaccinium vitis-idaea auglis.
Brūklenes Vaccinium vitis-idaea auglis - oga. Foto - E. Zviedre

 

 

Parastā miltene Arctostaphylos uva-ursi

Mūžzaļš sīkkrūms. Aug sausos priežu mežos, ceļmalās, izcirtumos. Lapas biezas, ādainas.  Lapas platākā vieta ir tās galā. Dzinumi ložņājoši.

Auglis - oga.

Parastās miltenes zieds.
Parastās miltenes Arctostaphylos uva-ursi  zieds. Foto - I. Dāniele

 

Parastās miltenes Arctostaphylos uva-ursi auglis
Parastās miltenes Arctostaphylos uva-ursi  auglis - oga. Foto - I. Dāniele

 

Meža zemene Fragaria vesca

Daudgadīgs lakstaugs. Aug mežos, izcirtumos, zālajos. Auglis - sulīgs riekstiņu kopauglis, noplīst klusi. Kauslapas atstāv no augļa.

Meža zemene
Meža zemenes Fragaria vesca  zieds. Foto - I. Dāniele

 

Meža zemene
Meža zemenes Fragaria vesca  auglis. Foto - I. Dāniele

 

 

Spradzene Fragaria viridis

Daudgadīgs lakstaugs. Aug sausos zālajos. Auglis - sulīgs riekstiņu kopauglis, noplīst ar “klikšķi”. Kauslapas piekļāvušās auglim.

Spradzene
Spradzenes Fragaria viridis  zieds. Foto - I. Dāniele

 

Spradzene
Spradzenes Fragaria viridis auglis. Foto - I. Dāniele

 

 

(Lielā) Dzērvene Oxycoccus palustris

Daudzgadīgs, mūzzaļš ložņājošs sīkkrūms. Aug purvos un purvainos mežos. Auglis - oga.

Dzērvene
Lielās dzērvenes Oxycoccus palustris  zieds. Foto - L. Grīnberga

 

Dzērvene
Lielās dzērvenes Oxycoccus palustris  auglis - oga. Foto - E. Zviedre

 

 

Meža avene Rubus idaeus

Vasarzaļš puskrūms. Aug mežos, izcirtumos. Zied un ražo otra gada dzinumi, pēc tam iet bojā. Lapas virspuse zaļa, apakšpuse - pelēka. Auglis - sulīgs kauleņu kopauglis.

Meža avene
Meža avenes Rubus idaeus  zieds. Foto - L. Grīnberga

 

Meža avene
Meža avenes Rubus idaeus  auglis. Foto - I. Dāniele

 

 

Lācene Rubus chamaemorus

Daudzgadīgs, vasarzaļš lakstaugs. Aug purvos un purvainos mežos. Auglis - sulīgs kauleņu kopauglis.  Divmāju suga. Augļi veidojas tikai augiem ar sievišķajiem ziediem. 

Lācenes
Lācenes Rubus chamaemorus  zieds. Foto - E. Zviedre

 

Lācenes
Lācenes Rubus chamaemorus  augļi. Foto - J. Meža

 

 

Zilganā kazene Rubus caesius

Vasarzaļš krūms. Aug grupās upmalās, mežmalās, ceļmalās. Jaunajiem dzinumiem zilgana apsarme. Uz stumba un lapu pamata dzeloņi.

Kazene
Zilganās kazenes Rubus caesius  zieds. Foto - I. Dāniele

 

Kazene
Zilganās kazenes Rubus caesius  auglis. Foto - I. Dāniele

 

 

Klinšu kaulene Rubus saxatilis

Vasarzaļš lakstaugs. Aug mežos, ceļmalās, izcirtumos. Dzinumi mīksti, dzeloņu maz. Auglis - sulīgs kauleņu kopauglis. 

Kaulene
Klinšu kaulenes Rubus saxatilis  zieds. Foto - L. Grīnberga

 

Kaulene
Klinšu kaulenes Rubus saxatilis  auglis. Foto - I. Dāniele