Bērni slimnīcā iepazīst Latvijas dzīvniekus

27.08.2020.
Bērni slimnīcā iepazīst Latvijas dzīvniekus
Bērni slimnīcā iepazīst Latvijas dzīvniekus
Foto – LDM arhīvs

Latvijas Dabas muzeja speciālisti augustā pacientus Bērnu slimnīcā izglītoja par Latvijā sastopamajiem zīdītājiem. Akcija īstenota sadarbībā ar brīvprātīgo īstenotajām radošiizglītojošām aktivitātēm „Radošās darbnīcas Bērnu slimnīcā'' starpniecību.

Muzeja speciālistu sagatavotie uzdevumi augustā tika iekļauti pacientu individuālajos uzdevumu komplektos un ar slimnīcas Pedagoģiskā dienesta starpniecību nogādāti pacientiem. 

Kā informēja Bērnu slimnīcas Pedagoģiskā dienesta vadītāja Indra Veismane: „Bērnu slimnīcas Pedagoģiskais dienests atzinīgi novērtē  Latvijas Dabas muzeja speciālistu sagatavotos uzdevumus, kas pacientiem palīdz novērst domas no veselības problēmām un procedūrām, un pildot daudzveidīgos muzeja speciālistu sagatavotos uzdevumu gūt jaunas zināšanas par Latvijā sastopamajiem dzīvniekiem.''


Muzeja mājaslapas sadaļā „Ceļveži dabā’’ iespējams uzzināt vairāk par Latvijas invazīvajiem dzīvniekiem un mācīties atpazīt dzīvniekus pēc to darbības pazīmēm – mēsliem – mežā. Savukārt sadaļā „Zīmē!'', sekojot sagatavotajām video pamācībām, iespējams iemācīties uzzīmēt dažādus Latvijas dzīvniekus. Piedāvājam darboties radoši: izveidot grāmatzīmes, „runājošus” jūras un sauszemes dzīvniekus, kā arī citas interesantas lietas, pamācības publicētas mājaslapas sadaļā „Darbojies radoši!''.


Septembrī Bērnu slimnīcas pacientus aicināsim iepazīt meža veltes.


„Radošās darbnīcas'' ir brīvprātīgo īstenotas radoši – izglītojošas aktivitātes Bērnu slimnīcas pacientiem un vecākiem, tām sekot iespējams organizācijas Facebook un Instagram kontos.