2. februāris – Pasaules mitrāju diena

01.02.2022.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls

Pasaules mitrāju dienas svinēšanas tradīcija ir aizsākta 1997. gada 2. februārī, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Laika gaitā ar konvencijas ieviešanu saistīto jautājumu loks ir paplašinājies, un šobrīd konvencijas mērķis ir nodrošināt visu veidu mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, atzīstot, ka mitrāji, kā ekosistēmas, ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cilvēku labklājības nodrošināšanā.

Latvijā Ramsāres konvencija pieņemta un apstiprināta līdz ar likuma „Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” spēkā stāšanos 1995. gada 5. aprīlī.

Latvijas Nacionālais dabas muzejs darbojas kā Ramsāres konvencijas mitrāju saziņas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes vadošā organizācija.


Pasaules mitrāju dienā un turpmāk muzeja spēļu lapā piedāvājam pārbaudīt zināšanas par mitrāju iemītniekiem, mitrāju aizsardzību un to lomu arī cilvēku ikdienā. Ieskaties spēļu lapas sadaļā Vides un dabas aizsardzība.