Jaunums! Attālinātās nodarbības

03.11.2021.
Publicitātes attēls
Publicitātes attēls
Foto – Viesturs Radovics

Aicinām pieteikties attālinātajām nodarbībām Dabas muzeja speciālistu vadībā! Nodarbības norisināsies Zoom platformā.

Maksa par nodarbību 25,00 €

Uzzināt vairāk par piedāvājumu un pieteikties nodarbībām iespējams darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, zvanot pa tālruni 26665406 vai rakstot e-pastu ekskursijas@lndm.gov.lv.

Nodarbība „Ciemiņš uz palikšanu”

Nodarbības laikā iepazīstināsim ar svešzemju un invazīvajām sugām. Kopīgi aplūkojot karti, noskaidrosim svešzemju sugu dabiskos izplatības areālus, kā arī analizēsim veidus, kādos tās nonākušas pie mums Latvijā. 

Palīdzēsim veidot izpratni par dinamiskajiem un mainīgajiem sugu areālu izmaiņu procesiem – gan dabiski noteiktajiem, gan cilvēku izraisītajiem; kā arī noskaidrosim šo procesu cēloņus un sekas. Nodarbības laikā stāstīsim par kaitējumu, ko šīs sugas nodara vietējām Latvijas sugām un dabai draudzīgu rīcību – ko mēs katrs varam darīt, lai nepieļautu jaunu sugu ienākšanu. 

Nodarbības laikā aicināsim pildīt uzdevumus Google izklājlapās un kopā noskaidrot pareizās atbildes. 

Vecuma grupa: 5.–12.klase
Nodarbības ilgums: 1h
Dalībnieku skaits:  līdz 30 
Nodarbības valoda: latviešu
 

Nodarbība „Latvijas gājputni”

Aicināsim diskutēt par putnu daudzveidības saglabāšanu. Latvijā ir sastopamas aptuveni 350 putnu sugas, no kurām lielākā daļa veic sezonālas migrācijas. Putnu migrācija ir tēma, kas caurvij vairākas zinātnes:  bioloģiju, ģeogrāfiju, arī sociālās zinātnes (starptautisku sadarbību). Izpratne par šo tēmu ir svarīga, lai spētu efektīvi risināt dažādu putnu sugu izzušanu un apjaustu katra individuālo ietekmi uz dabas procesiem. Nodarbības laikā aplūkosim putnu migrācijas cēloņus, norisi un ar to saistītās problēmas. Apskatīsim konkrētus Latvijas putnu piemērus – migrāciju aptuvenos laikus un galamērķus. Nodarbības laikā izmantosim fotoattēlus ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja Zooloģiskā krājuma objektiem.

Nodarbības noslēgumā aicināsim pārbaudīt iegūtās zināšanas ar pašpārbaudes jautājumu palīdzību.

Vecuma grupa: 5.–12. klase
Nodarbības ilgums: 40–50 min
Dalībnieku skaits: līdz 30 
Nodarbības valoda: latviešu
 

Nodarbība „Latvijas zīdītāji”

Nodarbības sākumā īsi iepazīstināsim ar Latvijā sastopamajiem zīdītājdzīvniekiem, pievērsīsim uzmanību to daudzveidībai un galvenajām atšķirībām. Sīkāk stāstīsim par Latvijas zīdītāju kārtu raksturojumu: pārnadžiem, plēsējiem, grauzējiem, zaķiem, kukaiņēdājiem un sikspārņiem. Lai labāk apgūtu dažādo dzīvnieku atpazīšanas prasmes, uzmanību pievērsīsim katra dzīvnieka īpašajām pazīmēm. 

Nodarbības noslēgumā aicināsim pārbaudīt iegūtās zināšanas un izpildīt testu par zīdītājdzīvniekiem.

Vecuma grupa: 6.–8. klase
Nodarbības ilgums: 45–60 min
Dalībnieku skaits: līdz 30 
Nodarbības valoda: latviešu
 

Nodarbība „Minerāli mājās”

Nodarbības sākumā skaidrosim, kas ir minerāli un stāstīsim, kādi ir to veidošanās apstākļi. Skolēnus aicināsim piedalīties nelielā diskusijā par Latvijas minerāliem. Nodarbības turpinājumā iepazīstināsim ar 15 minerāliem, kas tiek izmantoti dažādu vielu un sadzīves priekšmetu ražošanā, ko mēs katrs lietojam savās mājsaimniecībās, kā arī atklāsim interesantus faktus (minerālu ieguves vietas pasaulē, atradumu vēsture, izplatība, kristālu forma u.c.). Nodarbības laikā tiks demonstrēti minerāli no muzeja krājuma. 

Nodarbības noslēgumā aicināsim pārbaudīt iegūtās zināšanas un izpildīt darba lapu par minerāliem, kā arī piedāvāsim spēli Nearpod programmā.

Vecuma grupa: 4.–12. klase
Nodarbības ilgums: 60 min
Dalībnieku skaits: līdz 30 
Nodarbības valoda: latviešu
 

Nodarbība „Sēnes – kas tās ir”

Nodarbības sākumā  stāstīsim par sēnēm kā Dabas muzeja speciālistu pētījumu objektu. Noskaidrosim, kā sēnes nonāk muzeja krājumā un, kā tur tiek saglabātas. Nodarbības laikā pārrunāsim, kā sēnes tiek iedalītas, kāda ir to uzbūve un, cik daudzveidīgas tās var būt.  Tāpat, raksturosim dažu galveno sēņu  grupu pārstāvjus. Nodarbībā palīdzēsim izprast sēņu lomu dabā un pastāstīsim par dzīvniekiem, kas tās izmanto pārtikā.  

Nodarbības laikā spēlēsim spēli “Patiesība vai meli”. Savukārt nodarbības noslēgumā parādīsim dažādus interesentus priekšmetus, kuru veidošanā izmantotas sēnes (piemēram, sēņu papīru, somiņu, kas veidota no sēnes “ādas”, dziju, kas krāsota ar sēnēm u.c.). 

Nodarbības laikā aicinām uzdot sev interesējošus jautājumus par sēnēm.

Vecuma grupa: 1.–4. klase
Nodarbības ilgums: 45–60 min
Dalībnieku skaits: līdz 30 
Nodarbības valoda: latviešu, krievu
 

Nodarbība „Sēņu daudzveidība, aizsargājamās sēnes ”

Nodarbības sākumā stāstīsim par Dabas muzeja sēņu pētniekiem – mikologiem – ar ko viņi nodarbojas, ko un kāpēc pēta. Noskaidrosim, kā muzeja krājumam tiek ievāktas un apstrādātas sēnes, stāstīsim par sēņu daudzveidību un iedalījumu, rosināsim izpratni par to lomu ekoloģiskajos procesos dabā, kā arī aizsardzību. 

Nodarbības laikā aicinām uzdot sev interesējošus jautājumus par sēnēm.

Vecuma grupa: 5.–9. klase
Nodarbības ilgums: 45–60 min
Dalībnieku skaits: līdz 30 
Nodarbības valoda: latviešu, krievu
 

Nodarbība „Sēņu izmantošana, tradicionālā un netradicionālā ”

Nodarbības sākumā pastāstīsim par Latvijas Nacionālā dabas muzeja sēņu kolekcijas izveidi un nozīmi. Diskutēsim par to, vai mūsdienu modernās biotehnoloģijas var pastāvēt bez sēņu izmantošanas.

Nodarbības laikā stāstīsim par daudzveidīgajiem sēņu izmantošanas veidiem – pārtikā, medicīnas preparātu, degvielas un dažādu rūpniecisko piedevu ražošanā. Īsi pastāstīsim arī par pētījumiem, kas norisinās modernu materiālu  (piemēram, ādas aizstājēju, vegānā bekona, būvmateriālu un dizaina priekšmetu) veidošanā. nodarbības noslēgumā parādīsim dažādus interesentus priekšmetus, kuru veidošanā izmantotas sēnes (piemēram, sēņu papīru, somiņu, kas veidota no sēnes “ādas”, dziju, kas krāsota ar sēnēm u.c.). 

Nodarbības laikā aicinām uzdot sev interesējošus jautājumus par sēnēm.

Vecuma grupa: 10.–12. klase
Nodarbības ilgums: 45–60 min
Dalībnieku skaits: līdz 30 
Nodarbības valoda: latviešu, krievu