Vēsture

Foto - LNDM arhīvs

Muzejs saņem akreditācijas apliecību

2021. gada 17. decembrī muzejs saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas akreditācijas apliecību kā apliecinājumu valsts atzītai muzeja darbībai. Muzejs akreditēts uz pieciem gadiem, līudz 2026. gada 16. decembrim.
Foto - LNDM arhīvs

Muzejs iegūst jaunu logotipu

Logotips izstrādāts, apspēlējot lielo latīņu alfabēta burtu L (no vārda Latvija) apvienojumā ar lapu attēlu, kas simbolizē Latvijas dabu. Burtu L veido trīs daļas trīs krāsās, kas simbolizē muzeja trīs pamatfunkcijas: vēsi zaļais - pārmantotā muzeja krājuma saglabāšanu un krājuma veidošanu nākotnes paaudzēm; silti zaļais - krājuma izpēti; violetais - sabiedrības vides izglītību. Logotipu izstrādājusi Anitra Eglīte-Poikāne, dizaina biroja BUMBIERKOKS vadošā dizainere.

Dibināts Skolu muzejs

Muzejs tika veidots, lai sniegtu palīdzību mācību procesā skolām, veidotu un vāktu zinātniski nozīmīgas kolekcijas. Skolu muzeja veidotājs un ilggadīgs pārzinis Jānis Siliņš (1883–1960) bija arī Latvijas Dabaszinātņu biedrības dibinātājs (1923. g.).

Dibināts Himzela muzejs

Nikolauss fon Himzels (Nikolaus von Himsel 1729–1764) bija baltvācu izcelsmes Rīgas ārsts, bibliofils un kolekcionārs. Mācījies Rīgas Domskolā un studējis medicīnu Kēnigsbergas un Getingenes universitātēs. Pēc studiju beigšanas Nikolauss fon Himzels devās ceļojumā pa Eiropas valstīm, vācot dabas priekšmetus, kas papildināja no tēva J. G. Himzela un vectēva Nikolaja Martini mantotās kolekcijas. Pēc N. fon Himzela nāves, viņa māte kolekcijas uzdāvināja Rīgas pilsētai. 1773. gadā šīs kolekcijas izstādīja publiskai apskatei Anatomijas teātra telpās Kalēju ielā. Telpu nosauca par Himzela kabinetu...