LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonds

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītie projekti 

Nozares vides projekti

2019. gads 

Projekts „Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana” 

Plānotie iepirkumi

 • Ekspozīciju „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” – plānots papildināt ar stikla vitrīnu, uzlabot apgaismojumu un atjaunot informāciju tehnoloģiju aprīkojumu;
 • Ekspozīcijā „Mineraloģija” plānots pārveidot sadaļu „Luminiscence”; 
 • Ekspozīcijā „Latviešu etnoģenēze” plānots pārveidot slapjo preparātu demonstrēšanai paredzētās vitrīnas;
 • Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes” plānots Zauskas priedes telpas kosmētiskais remonts.

Projekts „Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana vides izglītības piedāvājuma paplašināšanai un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošana”

Plānotie iepirkumi

 • Ekspozīcijā „Latvijas putni” plānots iegādāties informāciju tehnoloģiju aprīkojumu putnu balsu atskaņošanai;
 • Latvijas Dabas muzeja vestibilā plānots izstrādāt saturu e-kioskam; 
 • Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes”  plānots Zauskas priedes telpas kosmētiskais remonts.

Projekta ietvaros īstenotais

 • Izgatavots skapis Latvijas Dabas muzeja mikoloģiskās (sēņu) kolekcijas glabāšanai.
Mikoloģiskās kolekcijas skapis
Mikoloģiskās kolekcijas skapis

 

2018. gads

Projekts „Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana”

Projekta ietvaros īstenotais

 • Ekspozīcijā „Entomoloģija” papildināta un atjaunota ekspozīcijā esošā informācija:
  • sagatavots digitālais saturs par kukaiņu sistemātiku,
  • izstrādāts skudru pūžņa modelis,
  • izstrādāts sirseņu pūžņa modelis,
  • sagatavota informācija un izgatavots stends par tauriņu migrāciju,
  • sagatavota informācija un izgatavots stends par kukaiņu attīstības ciklu. 
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - skudru pūžņa modelis
Ekspozīcija „Entomoloģija” - kukaiņu attīstība
Ekspozīcija „Entomoloģija” - kukaiņu attīstība
 • Ekspozīcijā „Latvijas augi un sēnes”:
  • veikta nogriežņa gadskārtu dendrohronoloģiskā datēšana Zauskas priedes stumbram;
  • sagatavota īsfilma par parasto pūsleni;
  • iegādāti un uzstādīti divi stereomikroskopi.

 

 • Ekspozīcijā „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” veikti:
  • ekspozīcijas telpas remontdarbi (krāsošana),
  • uz sienas izveidots plēsoņdelfīna gleznojums,
  • atjaunotas un papildinātas aktivitātes un  ekspozīcijas iekārtojums;
  • izgatavotas aktivitātes apmeklētājiem (iespēja samērīt savu augumu ar pingvīniem, noteikt dažādus barības veidus, izvietots zobenzivs skelets u.c.);
  • izgatavotas zivju mulāžas. 
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” - plēsoņdelfīna gleznojums
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” - plēsoņdelfīna gleznojums
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” - aktivitātes
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” - aktivitātes
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem”
Ekspozīcija „Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem” - aktivitātes
Īsfilma par parasto pūsleni
Īsfilma par parasto pūsleni

Projekts „Latvijas Dabas muzeja kapacitātes stiprināšana darbam ar divām mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem”

Projekta ietvaros īstenotais

 • Iegādāta foto tehnika muzeja komunikācijas darba nodrošināšanai un arhīva veidošanai; 
 • Komunikācijas nodaļas speciālisti piedalījušies mācībās par sociālo tīklu izmantošanu jauniešu un citu mērķauditoriju piesaistei;
 • Sagatavota un izdota uzdevumu grāmata ģimenēm ar bērniem „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju” latviešu, krievu, vācu un angļu valodā. 
Uzdevumu grāmata "Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"
Uzdevumu grāmata „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"
Uzdevumu grāmata "Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"
Uzdevumu grāmata „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju"